S dovybavením Semlerovy rezidence plánuje finančně pomoci Plzeňský kraj

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 17. březen 2022 08:42
S dovybavením Semlerovy rezidence plánuje finančně pomoci Plzeňský kraj Foto: Plzeňský kraj

Plzeňský kraj chce pomoci pěti miliony korun na dovybavení plzeňské rezidence navržené architektem Adolfem Loosem. Objekt s historickým interiérem bytu Semlerových, který byl šest let rekonstruován za 102 milionů Kč, se má otevřít veřejnosti v červnu. Prohlídková trasa bude součástí souboru interiérů Adolf Loos Plzeň. Vedení kraje vnímá potřebnost dokončit tento krajský projekt, který se stane vítaným turistickým cílem.

220316 Loos 006Dosud bylo na rekonstrukci zahrnující stavební práce, restaurování, architektonickou studii či projektovou dokumentaci vynaloženo celkem 102 milionů korun, přičemž Plzeňský kraj se na stavebních pracích podílel částkou 72 milionů korun a Evropská unie 30 miliony korun.

K tomu, aby mohla být rezidence otevřena pro návštěvníky v plném lesku, však podle ředitele ZČG Romana Musila chybí ještě poslední krok. „Rádi bychom prostory informačního centra, v nichž budou probíhat i edukační programy, dovybavili potřebným zařízením a stejně tak i kavárnu pro návštěvníky, která bude příjemným zázemím jak před zahájením vlastní prohlídky interiérů a čekání na ni, tak pro možnost vychutnat si prožitý kulturní zážitek přímo v rekonstruovaném objektu po ukončení návštěvy. Chtěli bychom proto požádat Plzeňský kraj, zda by bylo možné pro tento účel uvolnit ještě cca 5,5 milionů korun,“ dodal Musil.

Dům rodiny Oskara a Jany Semlerových v Plzni s interiérem jejich bytu patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě. Byt nemá klasická podlaží – jednotlivé prostory různých výšek se v šesti úrovních soustřeďují kolem centrální obytné haly (tzv. Raumplan) – a představuje tak určité završení činnosti Adolfa Loose (1870–1933) v Plzni. Jeho tvorba s městem souvisela už od doby před rokem 1910 a znovu tady architekt působil po roce 1927.

„Vnímáme potřebnost dokončit tento krajský projekt, který se jistě stane vítaným turistickým cílem. Po odeznění pandemie je důležité, aby si lidé našli opět cestu do Plzeňského kraje a i do této kulturní památky. A když už sem přijdou, aby tu měli veškerý komfort, který k hezkému prožitku patří,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký.

Plzeňský kraj získal objekt Semlerovy rezidence v roce 2012 a předal jej do správy Západočeské galerii v Plzni. Náročná rekonstrukce zchátralé památky proběhla v několika fázích. Po prvních dvou provedených v letech 2013–2015 a provizorním částečném zpřístupnění veřejnosti (2015–2018) se realizovala v období 2019–2021 rozhodující etapa. V jejím rámci došlo ke stavební opravě takřka celého objektu, byla zrestaurována většina dochovaného vybavení historického bytu, ale také bylo obnoveno mnoho detailů, které se v originále nezachovaly.

Restaurátoři provedli například složitou opravu podlahy velké obytné haly, prostoru kuchyně a přípravny, pokojů manželů Semlerových, dětských pokojů, horní haly ad. Nejnáročnější byla oprava osmibokého prostoru jídelny, kde musel restaurátor kompletně rozebrat silně narušené mahagonové obklady, náročně je zrestaurovat včetně srovnání deformovaných desek, a před koncem prací zase osadit na původní místa. V této části domu je umístěna také badatelna. V druhém křídle bytového domu bylo nově vybudováno informační centrum pro návštěvníky, Badatelské centrum pro výzkum architektury Plzeňského kraje, prostor pro vzdělávací a kulturní programy a depozitář, v němž bude uložena sbírka architektury ZČG. V přízemí bude na informační centrum navazovat kavárna.