Rokycany zahájily dlouho plánované úpravy Husových sadů a Kalvárie

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - čtvrtek, 16. únor 2023 13:38
Rokycany zahájily dlouho plánované úpravy Husových sadů a Kalvárie Zdroj: město Rokycany

Dlouho plánované úpravy Husových sadů a Kalvárie, nejvýznamnější a nejrozsáhlejší plochy veřejné zeleně ve městě, zahájilo město Rokycany. Území, známé spíš pod názvem Stráň, bude mít nové cesty, lávky a mobiliář. Město především obnoví velkou lávku přes rokli u hřbitova. Práce za 18,9 milionu korun by měly být hotovy v březnu 2024, zatím se začalo s kácením dřevin.

05 Stran pohled ze Stráně na kostel na náměstí„Husovy sady a Kalvárie jsou ojedinělým územím s vysokým rekreačním, urbanistickým i ekologickým potenciálem. Svahy Husových sadů s porosty se skalnatými výstupy vytváří kulisu celé severní části města. Již od roku 1895 bylo území vybaveným parkem s množstvím vycházkových tras, altány a vyhlídkami. Z původních úprav se dodnes zachovala cestní síť a stopy původních objektů,“ připomněl historii území Tomáš Rada, starosta města Rokycan.

V polovině února město začalo se samotnými pracemi, konkrétně kácením dřevin. Revitalizace zahrnuje vybudování nových komunikací a zpevněných ploch, Velkou lávku přes rokli u hřbitova, Malou lávku nad koupalištěm u ulice Nad Strání a lávku pod vyhlídkou nad fotbalovým stadionem. "Chybět nebude drobná architektura, nové lavičky, odpadkové koše a informační tabule nebo vegetační prvky. Počítá se také s přemístěním prvního zastavení Křížové cesty na Kalvárii,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

Většina nových cest bude mít povrch z mechanicky zpevněného kameniva. Vybrané úseky u vstupů do parku a cesta na Kalvárii budou dlážděny lomovým kamenem. Přídlažba u Litohlavského mostu bude dlážděna žulovými kostkami. U většiny nových cest není možné používat cizorodé materiály (např. beton, asfalt, ocel, jiné druhy hornin). Dané materiály jsou přípustné pouze na místech z paleontologického pohledu nevýznamných, tedy v okrajových částech území a v blízkosti vstupů. Proto bude pro lože zpevněných ploch použito pouze drcené kamenivo schválené odborníkem na paleontologii.

04 StranZásadní stavbou bude nová Velká lávka přes rokli v blízkosti hřbitova. Celková délka lávky bude 22,5 metru, šíře bude 1,5 metru a bude sloužit pouze pro pěší. Konstrukce lávky je doplněna ocelovo-dřevěnou mostovkou a ocelovým vzpěradlem. Další investicí bude Malá lávka poblíž ulice Nad Strání, celková délka bude 7,5 metru. Nová lávka vznikne také v prudkém svahu pod vyhlídkovou terasou s celkovou délkou 10,5 metru. „Co se týká drobné architektury, bude na vyhlídce u pravidelného parteru instalováno nenápadné zábradlí z nerezových profilů a sítě. V rámci projektu dojde také k přemístění prvního zastavení křížové cesty z travnaté plochy blízko rušné komunikace k nově vybudované dlážděné cestě stejně, jako je tomu u ostatních zastavení,“ doplnila Šárka Kozlerová z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany, která má investici na starosti.

V celém řešeném území budou rozmístěny atypické sedací prvky z masivního dřeva a odpadkové koše. U vstupů do parku budou umístěny informační tabule s orientační mapou a základními informacemi o parku. „Součástí rekonstrukce je i kácení vybraných dřevin, a to zejména v prostoru křížové cesty na Kalvárii, u velké vyhlídky v Husových sadech, u cesty k letišti v místě nové lávky přes rokli a u vstupu za Litohlavským mostem. Dojde také k výsadbě 14 kusů nových stromů. Na malé vyhlídce vznikne zvýšený kamenný záhon osázený trvalkami a travinami,“ upřesnila Lucie Stehlíková z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany, jež má na starost správu zeleně města.

Město žádá občany, aby při pohybu v okolí Stráně dbali zvýšené obezřetnosti a nevstupovali do míst, kde dochází ke kácení porostu.