Rokycany chystají nový strategický plán. Pomoci mohou i občané

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 28. únor 2023 08:54
Rokycany chystají nový strategický plán. Pomoci mohou i občané Zdroj: město Rokycany

Nový Strategický plán rozvoje města připravuje rokycanská radnice. Jeho cílem je stanovit cíle směřování třetího největšího města v Plzeňském kraji. V současnosti je v Rokycanech jako strategický dokument platný Program rozvoje města Rokycan z roku 2004. Před samotným zpracováním strategického plánu chce město zjistit především názor občanů, jak jsou spokojeni se životem v Rokycanech.

„Strategický plán je stěžejním dokumentem města, který stanovuje jeho budoucí směřování na dlouhá léta dopředu. Nejdůležitější je, aby se v našem městě především dobře žilo občanům, proto spouštíme dotazník, v elektronické i papírové podobě, jehož cílem je průzkum spokojenosti občanů s kvalitou života v Rokycanech. Je pro nás stěžejní, aby především občané, ale také lidé dojíždějící k nám do školy či do práce a turisté nám sdělili, jak pro ně naše město můžeme rozvíjet a co je potřeba budovat. Vzhledem k tomu, že město má předchozí strategický dokument již z roku 2004 je pro nás prioritou rychle, ale ne na úkor kvality, zpracovat nový dokument,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora, který má přípravu strategického plánu ve své gesci.

Dotazník obsahuje 15 základních otázek, 13 z nich jsou hodnotící či zaškrtávací, dvě poslední jsou otevřené. Město se zajímá o názory na bytovou, sociální, zdravotní oblast, spokojenost se školstvím, odpadovým hospodářstvím, fungováním městské policie, možnostmi trávení volného času, životní prostředí a nechybí ani oblast dopravy.

Dotazník je možné vyplnit od konce února do 31. března 2023, a to elektronicky či papírově. V papírové podobě je možné si vyzvednout dotazník v přízemí rokycanské radnice (u podatelny), dále jsou dotazníky součástí březnového vydání měsíčníku Rokycanských novin a k dostání jsou také v Informačním centru sídlící na nádvoří radnice. Papírové dotazníky se odevzdávají do zalepené krabice v podatelně Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Informačního centra a v Plaveckém bazénu Rokycany.