Rokycanská Boží muka prošla rozsáhlou opravou

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - neděle, 5. listopad 2023 10:41
Rokycanská Boží muka prošla rozsáhlou opravou foto: město Rokycany

Po více než půl roce skončila oprava Božích muk s plastikou odpočívajícího Krista v Pivovarské ulici v Rokycanech. Zděnou památku s terakotovou sochou Krista Trpitele bylo nutné podrobit kompletnímu restaurátorskému zásahu, který měl za cíl obnovit podobu díla z roku 1866. Tedy obnovit vymezení božích muk v terénu dlažbou, opravit a nahradit degradované omítky ve spodní části zděných podstavců, revidovat všechny části památky, vyčistit a konzervovat sochu Krista Trpitele vysokou 140 centimetrů a rehabilitovat zamřížovaný otvor středové niky. Celkové náklady na opravu kulturní památky se vyšplhaly na 324 tisíc korun, město získalo od Plzeňského kraje dotaci ve výši 150 tisíc korun.

Pohled na Boží muka„Poslední restaurátorský zásah na Božích mukách byl realizovaný v roce 2006. Naším cílem bylo v letošním roce provést nutný následný kompletní restaurátorský zásah s obnovou podoby díla z roku 1866, vymezit boží muka v terénu dlažbou, opravit a nahradit degradované omítky ve spodní části zděných podstavců do výšky 110 centimetrů, revidovat všechny části památky, vyčistit, doplnit a zakonzervovat sochu Krista Trpitele a rehabilitovat zamřížovaný otvor středové niky. Zároveň byla doplněna kovová stříška pro ochranu vrcholové sochy, která byla v minulosti na díle osazena a zřejmě v roce 2001 sejmuta a nikdy nebyla obnovena. Zároveň byl do ruky Krista doplněn atribut rákosu z mědi a nerezové oceli se zlacením. Zároveň byly provedeny terénní úpravy svahu, kde jsou vysazeny nové břízy a nízké klečové borovice, které by měly lépe udržet terén nad zděnou památkou,“ uvedla Jana Cinkeová z Odboru školství a kultury Městského úřadu Rokycany, která má ve své gesci památky.

V rámci opravy byl proveden průzkum barevnosti božích muk. „Byly provedeny sondy stratigrafie barevných vrstev omítek, kdy bylo zjištěno až šest vrstev v různých sondách po obvodu zděné barevnosti. Stav před rekonstrukcí odpovídal výmalbě z roku 2006, kdy byla stěna světle růžová s plastickými prvky v tmavě červené barevnosti. V roce 2001 byla výmalba provedena s ohledem na zjištěné starší vrstvy. Současná oprava se vrací k barevnosti z roku 2001 s pozměněním barevnosti detailů, klenáku a niky,“ uvedla ve své restaurátorské zprávě odbornice Helena Jahodová.

Omítka ve spodní části středového sloupku i bočních vysazených zídek byla do výšky 110 centimetrů opadaná – degradovaná vlivem vzlínající vlhkosti navršeného okolního terénu. Středová, mříží uzavřená nika, doplněná plexisklem, byla díky poškozené výplni znečitelněna. Samotná kovová mříž byla poškozena drobnou povrchovou korozí. Vrcholová socha sedícího Krista Trpitele byla ze zadní části na povrchu zad a hlavy zcela zazelenalá. Nejvýraznějším poškozením sochy byla degradace povrchové glazury u prstů rukou a nohou Ježíše Krista. Na díle chybělo starší zakrytí sochy kovovou stříškou.

Zděná omítaná boží muka vynášejí na vrcholu plastiku sedícího Krista Trpitele v podživotní velikosti. Vyzděný sokl zpředu, doplněný uzavíratelnou segmentovou nikou, má oblounovou patku, úzké kordonové římsičky a vyloženou korunní římsu krytou pálenou taškovou krytinou. Na stříšce je osazená kamenná čtvercová masivní deska, na níž je osazená plastika sedícího Krista. Zděný sloupek je na zadní stěně zpevněn opěrnou zídkou, která je vynesená na obě dvě strany. Zadní rozšířená zídka je též obložena pálenou taškou. Kristus se opírá rukou o levé koleno, hlavu má mírně zvrácenou vlevo, pravici má položenou na druhé noze. Figura Krista je zavinutá do purpurového pláště, na hlavě má trnovou korunu.