První ročník Železničního víkendu na Plzenecké železnici ve Starém Plzenci přilákal spoustu lidí

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - pondělí, 17. duben 2023 17:00

Média

Které dítě by nemilovalo vláčky, který kluk alespoň jednou nesnil o tom, že bude strojvůdcem! Není tedy divu, že účast na prvním ročníku Železničního víkendu 15. a 16. dubna byla značná.

Připravena byla řada lákadel. Těmi hlavními byl provoz úzkorozchodných důlních lokomotiv o rozchodu 600 mm, jízdy parkové železnice s lokomotivou E225.001 či zahradní kolejiště velikosti G. Na modelovém kolejišti H0 se zase kdokoliv mohl stát malým strojvedoucím a zkusit si řídit svůj miniaturní vlak. Železniční expozici dále doplnil speciální automobil PRAGA V3S a další historická vozidla. Zájem budila i galerie snímků fotografů „Vlaky Plzeňského kraje“ a galerie „Po stopách Žatecké trati aneb fotografie z fotoaparátu Petra Holuba“.

Účast i přes nepříznivé počasí, které panovalo zejména v sobotu, byla nad očekáváni velká. Za oba dva dny přišlo víc jak tisíc lidí. Na svezení se čekala fronta vždy až do 17:00. Nejvíc dětských zájemců bylo ve věku do 8 let. Velký úspěch mělo modelové kolejiště H0 a zahradní železnice, kde mohli malí návštěvníci ovládat rychlost soupravy. Od nádraží byla zajištěná kyvadlová doprava historickým autobusem Karosa B 732, jehož kapacita byla plně vytížena. Součástí doprovodnému programu byla výstava historických vozidel a ukázka techniky hasičů Správy železnic či ruční historické drezíny. Své exponáty předvedlo kromě drážních hasičů muzeum dopravy ve Strašicích, muzeum Příběhy dvoutaktů Plzeň – Lobzy a AMK Trabant Plzeň. Kromě občerstvení bylo možné též koupit řadu suvenýrů, prohlédnout si výstavu fotografií a zúčastnit se komentovaných prohlídek o historii zdejší železnice

Úzkorozchodná trať je vybudována v areálu dětského tábora ve Starém Plzenci. Plzenecká železnice má ve svých sbírkách sedm úzkorozchodných lokomotiv a padesát šest vagónů různých typů. Cílem Plzenecké železnice je záchrana úzkorozchodných vozidel zejména o rozchodu 600 mm a obnova do původního stavu s možností ukázky vozidel na předváděcí trati. Vybudovaná předváděcí trať dosahuje délky 360 metrů a v kolejišti je sedm výhybek. Úzkokolejná dráha je provozována příležitostně pří akcích pro děti, výlety a letní tábory nebo zájmové skupiny po předběžné domluvě.

První ročník Železničního víkendu na Plzenecké železnici ve Starém Plzenci přilákal spoustu lidí Foto: Pavel Křovák