První obvod i letos podpoří kulturu a sport, dostane se i na děti a seniory

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 15. leden 2022 17:55
První obvod i letos podpoří kulturu a sport, dostane se i na děti a seniory Foto: ÚMO Plzeň 1

Sportovní a společenské události, akce pro seniory, mládež a rodiny s dětmi a mnoho dalších aktivit podpoří v letošním roce první plzeňský obvod. „Zájemcům o dotace se chystáme rozdělit dohromady až pět milionů korun,“ uvedla starostka Jedničky Helena Řežábová.

 

Od 24. ledna do 18. února bude Úřad městského obvodu Plzeň 1 přijímat žádosti o dotace pro oblast sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit, a to ve dvou dotačních programech. Dotace až sto tisíc korun je určena organizacím, které působí v oblasti sportu a tělovýchovy, a institucím, jež se v obvodu celoročně věnují dětem a mládeži. „Dotaci je možné využít např. na nákup sportovních a tréninkových pomůcek, náčiní, dresů, ale třeba i mzdy trenérů, nájem tělocvičny atd.,“ vyjmenovala za Finanční odbor ÚMO Plzeň 1 vedoucí oddělení poplatků Lucie Levová.

Až osmdesátitisícovou podporu lze pak získat na pořádání sportovních akcí, soutěží a memoriálů, které se v obvodu konají. Žádat mohou spolky, tělovýchovné jednoty i další nestátní neziskové organizace působící v obvodu. „Dotace může pokrýt náklady spojené s pořádáním akce, jako jsou cestovné, startovné, doprava, ubytování, pronájem tribuny, nákup věcných cen apod.,“ upřesnila Levová.

Jak bylo zmíněno již výše, obvod podpoří také oblast sociální a kulturní. Žádosti o dotace je možné podávat od 21. února do 11. března. O dotaci až sto tisíc korun mohou žádat instituce, které pracují se seniory či zdravotně postiženými, mateřská centra nebo kluby, které se věnují integraci dětí z etnických menšin. Až o osmdesátitisícový příspěvek pak mohou žádat instituce, které se díky svému programu snaží zabránit rizikovému chování a sociálnímu vyloučení dětí a mládeže.

O stejnou částku mohou zažádat také pořadatelé kulturních akcí na území prvního městského obvodu nebo akcí, kam míří převážně obyvatelé Jedničky. Peníze lze využít např. na ozvučení, moderování, úklidové služby, krátkodobý pronájem prostor a v omezené výši i na reklamu a propagaci.

Veškeré informace včetně potřebných dokumentů zájemci najdou na stránce www.umo1.plzen.eu pod záložkami Úřad a samospráva, Transparentní úřad, Dotace a Dotační programy. Každý subjekt si může podat pouze jednu žádost o dotaci v rámci vypsaného programu a maximálně tři žádosti v roce 2022, a to včetně individuálních žádostí. Jednotlivé žádosti posoudí Komise pro sport, mládež a kulturu Rady MO Plzeň 1 a Komise pro školství, kulturu a občanské a sociální záležitosti Rady MO Plzeň 1. O přidělení dotací pak rozhodne Zastupitelstvo MO Plzeň 1 na svém jednání 6. dubna.

Kulturní a sportovní akce podpořil první obvod i v loňském roce. Kvůli nepříznivé epidemické situaci však nebyly dotační programy na začátky roku vypsány a akce získaly podporu formou tzv. individuálních dotací. Ty zamířily např. na pivní Raven Fest, dále na festival Náplavka k světu, na předpremiéru filmu Prvok, Šampon, Tečka a Karel konaného v rámci Juniorfestu v plzeňském amfiteátru nebo na oblíbený Prima Fresh Festival, který se uskutečnil druhý srpnový víkend v parku za Plazou.