Proleženiny. Strašák hospitalizace. I proto se nejen zdravotníci věnují této problematice stále intenzivněji

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - středa, 1. prosinec 2021 17:50
Proleženiny. Strašák hospitalizace. I proto se nejen zdravotníci věnují této problematice stále intenzivněji Nina Müllerová (vlevo dole) spolu s kolegy na věži plzeňské katedrály. Foto: FN Plzeň

Dekubity neboli proleženiny jsou častý zdravotní problém, kterému nelze přes veškerá preventivní opatření vždy předejít. Ohroženy jsou převážně osoby, které mají závažný zdravotní problém a jsou dlouhodobě upoutány na lůžko nebo vozík. Jedná se například o nemocné s poraněním míchy, seniory, ale i novorozence a děti. Otlaky mohou vzniknout během několika hodin, bolí, špatně se hojí a snižují kvalitu života. Je prokázáno, že finanční náklady na péči o pacienty, kterým dekubitus vznikne, jsou vyšší než u osob, kterým dekubitus nevznikne. Předcházet dekubitům se prostě vyplatí! Osvětu a prevenci podporuje i Fakultní nemocnice Plzeň.

Dekubity, jak se odborně proleženinám a otlakům říká, mají i svůj světový den, který vyhlásila mezinárodní společnost pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Ke světovému dni STOP dekubitům se tak jako každý rok připojila i Fakultní nemocnice Plzeň. Letos tento den připadl na 18. listopadu. V rámci něj se po celém světě konají osvětové akce pro veřejnost, přednášky a různá specializovaná školení pro zdravotnický personál. 

FN Plzeň k tomuto dni zaměřuje svoje aktivity na pořádání odborných akcí jak pro zdravotníky, tak pro širokou veřejnost. Během října například pořádal odborný tým pro prevenci a léčbu dekubitů už druhý ročník akreditovaného certifikovaného kurzu a vyškolil 18 účastníků nejen z fakultní nemocnice, ale i jiných poskytovatelů zdravotních služeb. V rámci osvěty si odborníci z Fakultní nemocnice v Plzni vyběhli 299 schodů na věž chrámu sv. Bartoloměje a svezli se na kolotoči na plzeňském náměstí.

„Problematice dekubitů se věnujeme již od 90. let minulého století, máme skvělé vybavení, polohovací pomůcky, široký výběr preventivních i léčivých materiálů a vyškolený personál. Přesto se s těmito ranami setkáváme,“ říká za odborný tým FN Mgr. Nina Müllerová. „Je to celosvětový zdravotní i ekonomický problém, proto je také vyvíjena velká mediální kampaň, aby se na něj upozornilo. Naše sestry v době před pandemií vyšly i před brány nemocnice, aby nabídly veřejnosti více informací o prevenci dekubitů, protože to není jen problém v nemocnici, ale často i v domácím prostředí. Uvědomujeme si, že je důležitá dobře vyškolená sestra, ale také musí umět poradit pacientovi a osobám, které o něj budou pečovat doma. Velkým pomocníkem je pro neformální pečovatele i odborníky portál Dekubity.eu, kde je velké množství kvalitních informací k dekubitům. Je nutné mít na pamětí, že prevence je vždy levnější než následná léčba!“ říká Nina Müllerová.

 

Nejen proleženiny působí problémy 

Epidemiologická situace už druhým rokem neumožňuje pořádat některé akce, přesto se podařilo zrealizovat alespoň několik z nich.

V roce 2020 se zdravotníci FN Plzeň zaměřili na skupinu zejména nedonošených novorozenců a perinatologické centrum se zapojilo do projektu organizovaného Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Cílem projektu bylo ověřit, jaké druhy poškození kůže se vyskytují u nedonošených dětí. Ze závěru zprávy vyplynulo, že dekubity u takto malých dětí jsou až na pátém místě a nejčastěji jsou způsobené v souvislosti se zdravotnickým prostředkem a velmi dobře a rychle se zhojí.

Covid zastavil i plánovanou účast na mezinárodní konferenci EPUAP, která se měla uskutečnit v Praze. Výbor EPUAP rozhodl alespoň o uspořádání virtuální konference.

Fakultní nemocnici Plzeň reprezentoval tým KARIM s přednáškou „Morbidně obézní pacient – je to výzva pro multidisciplinární tým intenzivní péče?” Je prokázané, že populace tloustne a předcházet dekubitům zejména u morbidně obézních pacientů je nad síly zdravotníků.

V rámci světového dne STOP dekubitům, který je vyhlášen vždy na třetí čtvrtek v měsíci listopadu, se letos zdravotníci zaměřili na fenomén covid. Konkrétně na prevenci poškození kůže u zdravotnických pracovníků při používání ochranných pomůcek na obličeji nebo na dekubity, které vznikaly na neobvyklých místech v souvislosti s polohováním pacientů do polohy na břiše

Světový den STOP dekubitů je příležitost pro sdílení informací o dekubitech nejen mezi odborníky.