Prestižní plzeňskou Cenu 1. června obdržel kněz a bývalý disident Václav Malý

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 1. červen 2022 19:13
Prestižní plzeňskou Cenu 1. června obdržel kněz a bývalý disident Václav Malý Foto: město Plzeň

Římskokatolický duchovní, pomocný biskup pražský a bývalý disident Václav Malý obdržel dnes na slavnostním zasedání zastupitelstva Plzně prestižní Cenu 1. června. Uděluje se na počest 1. června 1953, kdy Plzeňané protestovali proti měnové reformě. Plzeň cenu uděluje osobnostem za jejich významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti, za důstojnou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.

DSC 0052„Na Plzeň mám kladné vzpomínky. Přirozeně nepříjemné bylo, že jsem byl sledován Státní bezpečností. Sídlil jsem tehdy zde na hlavním náměstí, na tehdejším arciděkanství, dnes je to Biskupství plzeňské. Setkával jsem se zde s lidmi nejen v kostele, ale i v rodinách, mohl jsem navštěvovat v soukromí mnoho výborných lidí. Setkal jsem se tu s lidmi statečnými, kteří nemarnili svůj život zbytečnostmi. Takže mé vzpomínky i přes vnější nepříjemné prostředí jsou velmi dobré,“ řekl po předání ceny Václav Malý. Cenu získal i za prosazování principů demokracie. Ta podle jeho slov nikdy nebude hotovou záležitostí. „Záleží na každém z nás, na kolik demokraticky smýšlíme a jednáme, na kolik bereme vážně to, že máme být zodpovědnými občany, že máme chránit právo druhého a usilovat o spravedlnost pro všechny. A to je úkol na celý život a není jen na jednu generaci,“ dodal Václav Malý.

Na udělení ceny ho navrhl primátor Pavel Šindelář na základě podnětů od ministra kultury Martina Baxy a spisovatele a kulturního aktivisty Iva Hucla. "Všechny aktivity monsignora Václava Malého byly projevem statečného a odvážného postoje. Svědčily o jeho hlubokém zaujetí svobodou a lidskými právy. A přesvědčení, že za tyto hodnoty je nutné neustále usilovat i přes perzekuce, výslechy a věznění tehdejším normalizačním režimem," řekl Šindelář.

Václav Malý byl na kněze vysvěcen v roce 1976, o rok později podepsal Chartu 77. Byl jedním ze zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, v roce 1979 byl zbaven státního souhlasu a téhož roku byl bez soudu vězněn za podvracení republiky. V letech 1980–1989 pracoval jako topič nebo zeměměřičský figurant, zároveň však tajně vykonával kněžskou službu a podílel se na tvorbě katolického samizdatu. Rok byl mluvčím Charty 77. Široce známým se stal v roce 1989 jako mluvčí a spoluzakladatel Občanského fóra. Roku 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta. Je zakládajícím členem a členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Jeho biskupské heslo zní: „Pokora a pravda.“ Věnuje se podpoře politických vězňů v zemích, jako jsou Bělorusko, Kuba, Čína, Súdán a podobně. Byl mu propůjčen řád T. G. Masaryka III. třídy, je držitelem Čestné medaile Tomáše Garrigua Masaryka za věrnost jeho odkazu, pražský arcibiskup mu udělil zlatou svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského za úsilí o svobodu církve národa.