Představitelé ZČU navštívili několik tchajwanských univerzit, jednali o možnostech spolupráce

Zveřejněno v Z regionu
Od - středa, 10. květen 2023 09:05
Představitelé ZČU navštívili několik tchajwanských univerzit, jednali o možnostech spolupráce Foto: ZČU

Od 29. dubna do 6. května absolvovali zástupci Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v čele s rektorem Miroslavem Lávičkou pracovní cestu na Tchaj-wan, se záměrem zahájit či prohloubit spolupráci mezi ZČU a tchajwanskými univerzitami a nalézt vhodná témata pro spolupráci v oblasti vědy i výuky. 

Představitelé ZČU navštívili několik tchajwanských univerzit, konkrétně National Central University (NCU) ve městě Taoyuan, National Taipei University of Technology (Taipei Tech) v hlavním městě Taipei, National Cheng Kung University (NCKU) v Tainanu a Tunghai University ve městě Taichung. Během jednotlivých setkání představila delegace Západočeskou univerzitu a všechny její součásti, diskutovala o možnostech výměn studujících a stáží akademiků, double-degree studijních programech a rovněž o možných společných výzkumných projektech.

„Tchajwanské univerzity, které jsme navštívili, jsou, podobně jako ZČU, silně orientovány na oblast aplikovaného výzkumu. Za velmi zajímavá témata spolupráce považuji např. oblasti robotiky, autonomního řízení vozidel, SoC designu, výkonové elektroniky a pohonů, aditivních technologií, pouzdření výkonových polovodičových modulů, matematického modelování a umělé inteligence, satelitní komunikace a vývoje pikosatelitů a řadu dalších. Velká příležitost je zde nejen v oblasti společných vědecko-výzkumných projektů, ale i výuky a vzájemné výměny studentů i akademiků,“ doplňuje Jan Michalík. Diskuse se tak věnovala tématům, která mohou být přínosná pro technické fakulty ZČU a výzkumné centrum NTC, ale i pro Ústav jazykové přípravy a další součásti.

Vrcholem cesty na Tchaj wan byla návštěva společnosti TSMC

Kromě návštěv univerzit proběhlo v Tchaj-peji i jednání mezi představiteli ZČU a zástupci National Applied Research Laboratories (NARLabs), tchajwanskou výzkumnou institucí, která vznikla spojením několika tematicky zaměřených výzkumných laboratoří pro podporu výzkumu a vývoje.

Vrcholem pracovní cesty na Tchaj-wan pak byla exkurze do nového školicí komplexu pro budoucí tovární inženýry společnosti TSMC, který sídlí v Centrálním tchajwanském vědeckém parku v Taichungu. Zástupci ZČU diskutovali s představiteli TSMC o možnostech vhodného zapojení do vybraných aktivit plánovaného vývojového centra čipů v německých Drážďanech.

„Návštěvu na Tchaj-wanu považuji pouze za první krok, kterým jsme oficiálně deklarovali naši připravenost a zájem o spolupráci. Je však nutné, aby tato návštěva byla v brzké době následována cestou odborného týmu ZČU, ve kterém již budou naši výzkumníci a pedagogové, kteří budou mít zájem o řešení konkrétních témat. Tchajwanská strana je na to připravena a my bychom si neměli nechat tuto jedinečnou příležitost uniknout, “ uzavírá rektor Lávička.