Plzeňské podnikatelské vouchery pomáhají deset let, naposledy třinácti projektům

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 30. leden 2023 10:53
Plzeňské podnikatelské vouchery pomáhají deset let, naposledy třinácti projektům ilustrační. Foto: BIC Plzeň

Plzeň dlouhodobě podporuje podnikatele v regionu prostřednictvím programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací, tzv. Plzeňských podnikatelských voucherů. Od prvního vyhlášení programu v roce 2013 město dosud podpořilo dotací přes 70 projektů.

„Plzeňské podnikatelské vouchery jsou úspěšným programem, který cíleně vyhledávají i začínající podnikatelé. V poslední vyhlášené výzvě v loňském roce podpořilo město Plzeň třináct žádostí o dotaci, z toho tři od nově založených společností. Vznik a působení nových inovativních firem v regionu vítáme,“ uvedl radní města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs.

Loni mohli poprvé zájemci zažádat o dotaci přes portál Dotace města Plzně a celý proces se tak pro firmy zjednodušil. V roce 2022 bylo doporučeno k podpoře celkem třináct firem a v předcházející výzvě program podpořil patnáct inovačních projektů. Jednou ze společností, která úspěšně využila podnikatelské vouchery, byla startupová firma PlantControl, která přišla s nápadem na chytré zavlažování zeleně. Technologii pak město Plzeň otestovalo v některých svých parcích a uplatnila se také v hlavním městě.

Podle Martiny Surynkové, konzultantky BIC Plzeň, firmy na programu dlouhodobě oceňují nízkou administrativní náročnost či cílenou a efektivní podporu pro malé podnikatele. „Velkou výhodou je také to, že výsledky projektu lze rychle implementovat do firemní činnosti nebo že si podniky vyměňují zkušenosti a podněty pro další inovace. Firmy často podávají další ‚vouchery‘, nebo se zúčastní společně větších projektů za asistence konzultantů BICu,“ popsala přednosti programu Martina Surynková.

Program Plzeňský podnikatelský voucher je určený podnikům, které se věnují inovačním aktivitám a sídlí na území Plzně. Jedná se o jednorázovou dotaci na nákup služeb, jakými jsou třeba testování, rozbory, diagnostika, analýza nebo návrhy systémů. Malé a střední podniky mohou využít dotaci v maximální výši 75 % ze způsobilých výdajů, u velkých podniků je to 40 %. V obou případech platí, že výše poskytnuté podpory nesmí přesáhnout částku 200 tisíc korun.