Podívejte se, jak pokračují práce na železniční zastávce Plzeň-Slovany

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 26. leden 2023 10:17
Podívejte se, jak pokračují práce na železniční zastávce Plzeň-Slovany Foto: Správa železnic

Nová lávka, moderní hodiny nebo výtah. Práce na vlakové zastávce Plzeň-Slovany, která nahradila zastávku v Koterově, neustále pokračují. Cestující už ji denně využívají, třebaže ještě není dokončená. Práce začaly v listopadu 2020 a kompletně hotovo má být v polovině letošního roku.

Stavba řeší rekonstrukci stávající železniční tratě v úseku mezi stanicí Plzeň-Koterov (včetně) a lobezským kolejištěm stanice Plzeň, hlavní nádraží, kde navazuje na již dokončenou investiční akci SŽDC Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví. Hlavním cílem projektu je modernizace všech staveb a zařízení v tomto úseku o celkové délce 3,849 km a současně modernizace traťové rychlosti.

V nově vybudované zastávce Plzeň-Slovany budou dvě nástupiště s délkou 120 metrů, počítá se i s rezervou 60 metrů pro případné rozšíření. Přístup k vlakům bude bezbariérový. Sníží se také hluková zátěž pro okolí železniční tratě. Nová železniční zastávka je v provozu od poloviny loňského dubna, v tu dobu přestala zastávka Plzeň-Koterov sloužit osobní dopravě. Modernizace kolejiště v Plzni-Koterově a v přilehlých úsecích postupuje po etapách, aby se minimalizovala omezení železničního provozu. Stanici Plzeň-Koterov budou tvořit dvě hlavní a dvě předjízdné koleje, které umožní potřebné křižování, předjíždění nebo krátkodobé odstavení vlaků.

Cílem rekonstrukce je také zvýšení rychlosti z dnešních 100 km/h na 120 km/h, zvýšení kapacity dráhy a odstranění nevyhovujících prvků železniční dopravní cesty. Náklady přesáhnou dvě miliardy korun.