Po dlouhé opravě je opět v provozu kamenný most v Rabštejně nad Střelou

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 19. srpen 2020 22:26
IMG_0774-e Foto: Plzeňský kraj

Tři a půl roku trvající oprava kamenného mostu v Rabštejně nad Střelou na severním Plzeňsku skončila. Most, který je označován za druhý nejstarší v ČR, poškodila zejména těžká doprava. Při opravě se přišlo na další závady a oprava se tak protáhla a prodražila. Celkem přišla Plzeňský kraj na více než 24 milionů.

Foto: Plzeňský kraj

„Historický most v Rabštejně nad Střelou je unikátní v tom, že je to snad jediná památka v kraji pod památkovou ochranou, přes kterou jezdí auta. Pro kraj je dokončení opravy mostu významnou událostí a doufám, že řemeslníci pracovali minimálně tak dobře jako stavitelé před sedmi sty lety a most nám vydrží také desítky až stovky let,“ uvedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová.

Rekonstruovaný kamenný dvouobloukový most ve městě Rabštejn nad Střelou v okrese Plzeň-sever převádí silnici II/206 přes řeku Střelu a nachází se v památkově chráněném území a sám je kulturní památkou. Jedná se o historický kamenný klenutý most o dvou polích o celkové délce 65,8 metrů a šířce 4,6 metrů. Zatížitelnost mostu je 24 tun, výška nad hladinou vody 5,2 metru.

Foto: Plzeňský kraj

Opravu mostu lze rozdělit do tří etap. Druhá a třetí etapa byly realizovány na základě zjišťovaných skutečností stavu mostu v návaznosti na první etapu výstavby při odkrývání svrchních konstrukcí, převedení toku řeky Střely s vyčistěním dna koryta a odstranění nánosů a nevhodných betonových prvků kolem středového pilíře a levobřežní opěry mostu, které byly provedeny pravděpodobně kolem 70. let minulého století.

Rozsah stavby spočíval v celkové rekonstrukci vozovkového souvrství mostu, zábradelních zdí mostu a nového odvodnění mostu s opravou kamenného obkladu středového pilíře o obou opěr. Byla  provedena celková oprava kamenného pláště mostu včetně kamenného zdiva oblouků. Z větší části se jednalo o ruční restaurátorské zásahy prováděné pod dohledem pracovníků z Národního pátkového Ústavu České republiky a příslušným orgánem státní památkové péče. Součástí první etapy byla rekonstrukce propustku na předmostí směrem k obci Žihle.

Foto: Plzeňský kraj

V rámci druhé etapy byla provedena kompletní rekonstrukce kamenného ledolamu. Rekonstruovaný ledolam byl postaven na novém staticky stabilním založení pomocí 11 kusů mikropilot o celkové délce 38 metrů kotvených do skalního podloží. Následná výstavba rekonstruovaného ledolamu byla vytvořena z původních kamenných bloků s jejich ručním vyspravením a opracováním, vytmelením s provedením barevné retuše, případně doplněním chybějícího kamenného materiálu. Jednotlivé kamenné bloky jsou vzájemně zpevněny pomocí původních nebo nových ručně opracovaných ocelových kramlí do dobové podoby.

Třetí a poslední etapou opravy mostu bylo zajištění jeho spodní stavby, a to především středového pilíře a levobřežní opěry. Dále bylo nově řešeno zpevnění povodní hrany dna koryta Střely a tůně za levým obloukem pomocí železobetonového prahu založeného na 23 kusů mikropilot o délce cca 53 m kotvených do skalního podloží. Součástí této části opravy byla oprava chybějícího štětového dna pod levobřežním obloukem mostu s doplněním dřevěného roštu. Po provedení této části bylo vyčištěno koryto řeky strany a obnovena původní tůň.

Na návodní straně byl osazen dřevěný ledolam z dubových kmenů o průměru 400 milimetrů, který byl součástí mostu dle historických pramenů. V minulosti však tento prvek u mostu chyběl.

Výstavba mostu byla zahájena 1. března 2017 lávkou pro pěší a dokončena 17. srpna 2020 osazením dřevěného ledolamu. Od 20. srpna 2020 bude most zprovozněn pro vozidla do 24 tun.