Plzeňský kraj schválil změnu strategii řízení svých nemocnic, má přinést úspory

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 22. listopad 2021 18:04
Plzeňský kraj schválil změnu strategii řízení svých nemocnic, má přinést úspory Nemocnice Domažlice. Foto: NPK

Úspory na provozních nákladech i lepší spolupráci má přinést změna strategie řízení šesti krajských nemocnic. Na svém mimořádném jednání ji v pondělí schválili zastupitelé Plzeňského kraje. K fúzi dosavadní servisní holdingové organizace Nemocnice Plzeňského kraje (NPK), dříve Zdravotnický holding, s Klatovskou nemocnicí dojde 1. ledna. NPK zanikne, část jejích zaměstnanců přejde do nově zřízeného Centra sdílených služeb (CSS), které bude pod Klatovskou nemocnicí poskytovat všem šesti krajským nemocnicím služeb.

 Podle hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové dojde k provozní úspoře ve výši 10 milionů korun ročně. „Přestože byla činnost společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., během své desetileté existence v určitých směrech přínosná, nepodařilo se naplnit veškeré její cíle. Zároveň jsme si vytyčili nový cíl, jímž je snížení provozních nákladů a snaha dávat krajské finanční prostředky především do modernizace a přístrojového vybavení," uvedla hejtmanka.

Směřování vedení kraje a jeho cíl jsou podle hejtmanky Ilony Mauritzové tedy jednoznačné. "Je snahou zajistit, aby všechna krajem řízená zdravotnická lůžková zařízení odpovídala evropskému standardu a obyvatelé kraje dostali co nejlepší zdravotní péči. Tak jak jsme se k tomu v rámci koalice zavázali v koaliční smlouvě,“ dodala. Zdůraznila také, že každé nemocnici zůstane právní samostatnost, bude mít své správní orgány a ředitele. „Jde nám o to, aby si nemocnice nekonkurovaly, ale vzájemně spolupracovaly,“ vysvětlila Mauritzová.

Klatovská nemocnice, a.s., bude zajišťovat výkon všech klíčových činností, které byly dosud v gesci zanikající společnosti Nemocnic Plzeńského kraje. Součástí změn stanov je také zřízení Centra sdílených služeb, které bude podléhat přímo představenstvu Klatovské nemocnice, a.s., a bude sloužit pro potřeby všech nemocnic vlastněných Plzeňským krajem. Centrum sdílených služeb tak bude poskytovat servis všem šesti krajským nemocnicím, kromě čtyř nemocnic akutní péče tedy i dvěma nemocnicím s následnou péčí.