Plzeňský kraj má příští rok hospodařit se schodkem téměř 2 miliardy!

Zveřejněno v Finance
Od - pondělí, 18. prosinec 2023 17:44
Plzeňský kraj má příští rok hospodařit se schodkem téměř 2 miliardy! ilustrační. Foto: P. Bauer

Plzeňský kraj bude příští rok hospodařit se schodem ve výši zhruba 2 miliardy korun. Podle schváleného rozpočtu by měly příjmy dosahovat 9,113 miliardy korun a výdaje přes 11,069 miliardy Kč. Schodek 1,956 miliardy korun, vytvořený podle vedení kraje hlavně na předfinancování evropských projektů, bude krytý zapojením přebytků předchozích let uložených v rezervním fondu. Schválené příjmy jsou meziročně nižší o 4,83 procenta, výdaje jsou o necelých pět procent vyšší. Pro rozpočet hlasovalo 30 zastupitelů, proti bylo pět a zdrželi se čtyři členové.

Opozici, zejména zástupcům ODS, se nelíbila vysoká výše schodku, který by měl podle dnes schválených rozpočtových výhledů na léta 2025 a 2026 také přesahovat jednu miliardu korun. Nelíbily se jí také plánované výdaje do opravy plzeňských lázní, do nichž by měl kraj, zejména v letech 2025 a 2026, investovat zhruba dvě miliardy korun. "Nejvíce mi vadí schodek dvě miliardy korun. Zatím na to máme peníze, ale v příštím roce se plánuje schodek přes miliardu a v roce dalším také, protože součástí dnes schváleného rozpočtu je i střednědobý výhled, o němž se tu moc nemluvilo," řekl opoziční zastupitel a senátor Vladislav Vilímec (ODS), který hlasoval proti. Podle něj na to kraj nemusí výhledově mít peníze. "Vždyť už v jednom dalším bodě, který se bude schvalovat, je návrh na přijetí úvěru ve výši dvě miliardy na kontroverzní rekonstrukci městských lázní, na což má koalice dostatek hlasů," uvedl. Pokud by kraj podle Vilímce, který byl dříve ekonomickým náměstkem hejtmana, takto postupoval v minulých letech, tak by byl dnes kraj předlužený. Podivil se také nad vysokými přebytky, které má kraj v rezervních fondech. "Pokud se tak obrovským způsobem rozchází skutečnost od plánů, tak je to také špatná vizitka vůbec schopnosti sestavování rozpočtu úřadem," uvedl.

Z důvodu zajištění předfinancování evropských projektů je rozpočet sestaven jako schodkový ve výši 1,9 miliardy korun. Krytí tohoto schodku je zajištěno zapojením přebytků peněžních prostředků předchozích let uložených na účtu Rezervního fondu.  „Na příjmové straně rozpočtu očekáváme celkovou výši 9,1 miliardy korun, což je meziroční pokles o 4,83 procenta. Důvodem jsou plánované vyšší dotace na rozvojové projekty, protože rok 2024 je posledním rokem plánovacího období. Podle predikce ministerstva financí očekáváme vyšší daňové příjmy kraje z rozpočtového určení daní, přesto ale stále zůstáváme trochu konzervativní s ohledem na další vývoj naší ekonomiky. Předpoklad daňových příjmů jsme tak zvyšovali proti rozpočtu letošního roku 2023 o více než 20 procent a tyto peníze nám zajistí běžný provoz a i provoz příspěvkových organizací. V záloze máme ještě asi zhruba dvě miliardy korun, které jsme nahospodařili v minulých letech. Z rezervního fondu a bankovních účtů, na nichž máme téměř 4 miliardy korun, tedy budeme financovat veškeré investice a jednotlivé investiční akce, na které máme zdroje,“ vysvětlil radní pro ekonomiku Pavel Strolený.

Na výdajové straně rozpočtu se pro rok 2024 sešly požadavky z jednotlivých odborů krajského úřadu v celkové výši  něco málo přes 11 miliard korun, což je oproti předcházejícímu roku navýšení o necelých pět procent. "Celkové výdaje přitom počítají s předfinancováním dotovaných projektů ve výši necelých tří miliard korun. Proto vychází bilance jako schodek, který máme pokrytý naspořenými prostředky z minulých let na bankovních účtech Plzeňského kraje,“ podotkl Strolený. Doplnil, že ve smlouvě s bankami je dále pro příští rok plánována splátka načerpaného investičního úvěru ve výši 100 milionů korun, jenž kraj plánuje splatit z přebytku běžného hospodaření.

Nejvíce finančních prostředků jde do oblasti doprava, a to celkem 3,665 miliard korun. Z toho  na zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou 687,9 milionů korun, na zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou 1,34 milionů korun, na opravy a rekonstrukce silnic a strojní investice 682,6 milionů korun. Na budování cyklotras je v rozpočtu vyčleněno 40 milionů korun. Neinvestiční akce na silnicích, což je údržba a drobné opravy, činí 100 milionů korun.

Velké finanční prostředky jdou do oblasti školství (570,4 milionů korun) a do tělovýchovy a sportu (131,45 milionů Kč). Do modernizace a budování sportovišť jde z uvedených 131,45 milinonů korun celkem 40 milionů korun. Na podporu projektu Techmanie Sciaence Center v roce 2024 je schváleno 20 milionů korun. Každoročně se poskytují transfery organizacím v oblasti sportu Hokej Club Plzeň 1929 ve výši 4 miliony korun a Viktoria P­lzeň 4 milionů korun.

Do oblasti zdravotnictví půjde v roce 2024 celkem 830,15 milionů korun. Z čehož největší částky jdou na úhradu SOHZ (Služby obecného hospodářského zájmu) 317,6 milionů korun. Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje je 367 milionů korun.

V oblasti kultury je rozpočet schválen ve výši 546,8 milionů korun, z toho nejvyšší částka 388,7 milionů korun je provozní příspěvek organizacím v oblasti kultury zřizovaným Plzeňským krajem. Na rekonstrukci objektu Městských lázní je v roce 2024 plánováno 200 milionů korun. 

V oblasti životního prostředí půjde 105 milionů korun na dotace na vodohospodářskou infrastrukturu. A v oblasti regionálního rozvoje půjde 120 milionů korun obcím na stabilizaci a obnovu venkova.