Plzeňská nemocnice je společně s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze první v České republice v novém postupu léčby onemocnění jícnu

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - úterý, 26. říjen 2021 12:05
Plzeňská nemocnice je společně s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze první v České republice v novém postupu léčby onemocnění jícnu ilustrační. Foto: M. Osvaldová

Jednodušší, bezpečnější, ale dražší. Takový je nový postup v léčbě refluxu jícnu. To nabízí unikátní přístroj Stretta. První léčba proběhla na Interní klinice ve Fakultní nemocnici Plzeň.

Na I. Interní klinice ve FN Plzeň proběhla na začátku října léčba dvou pacientů s refluxní nemocí jícnu metodou Stretta. Následovala léčba dalších pacientů na Interní klinice v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Výkony prováděli lékaři z obou univerzitních pracovišť pod vedením školitele ze Spojených států amerických Thomasem Balla.

„Moc si vážím toho, že mohla být tato metoda poprvé vyzkoušena ve spolupráci s odborníky z USA na naší I. Interní klinice. Refluxní onemocnění jícnu se stává civilizační chorobou, postihuje stále větší množství pacientů, a proto nové možnosti léčby vítáme. Věřím, že tato zkušenost bude pro naše lékaře velkým přínosem a brzy budeme moci metodu Stretta u vybraných pacientů začít aplikovat,“ říká ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Příliš častý průnik obsahu žaludku do jícnu neboli refluxní onemocnění postihuje 10-20 % populace. Léčba spočívá v potlačení žaludeční kyselosti pomocí léků tak, aby tekutina vracející se ze žaludku do jícnu nepoškozovala jeho sliznici a došlo ke zpevnění přechodu mezi jícnem a žaludkem. Základem je ale úprava životosprávy, cvičení a redukce váhy. Bohužel, ani při těchto opatřeních se až jedné třetině osob s touto nemocí plně neuleví. Pak už zbývá jedině operace. Tento zákrok ale mění normální anatomické poměry a jeho efekt i při skvělém provedení trvá v průměru 5 let.

Čím se tedy metoda Stretta liší od klasické operace? Je jednodušší, bezpečnější a nepoškozuje tkáň jícnu. „Léčba refluxu pomocí přístroje Stretta spočívá v podání radiofrekvenční energie do svaloviny dolního jícnového svěrače speciálním přístrojem, který je podobný endoskopu, a na konci má čtyři malé vysunovací hroty, přes které se aplikuje energie do předem přesně určených míst přechodu jícnu a žaludku. Důležité je, že jde o proud o velmi nízké frekvenci, který nevede k poškození tkáně jícnu, ale tato tkáň se v odstupu týdnů až měsíců po proceduře postupně elasticky zpevní,“ vysvětluje Karel Balihar, z I. interní kliniky FN Plzeň.

Stretta má své využití také například v kosmetice anebo při léčbě úniku stolice, kdy je třeba zpevnit řitní svěrač. Celá procedura trvá asi 40 minut a provádí se buď v hlubokém uspání anebo přímo v celkové anestezii. Nejde tedy o operaci a nemění se nijak anatomické poměry orgánů.

S touto metodou mají v USA zkušenost už od roku 2002. Je velmi bezpečná s minimálním rizikem vážných komplikací. Další výhodou je dlouhotrvající účinek 5 až 10 let většiny pacientů. Navíc po čase lze bez problémů opakovat. Pokud ale nefunguje, nic nebrání provedení klasické operace refluxu.

„Stretta nicméně není pro každého pacienta s refluxní nemocí jícnu. Lze ji indikovat jen u osob, kterým selhala předchozí zvyklá léčba nemoci a současně nemají tzv. skluznou kýlu. To znamená, že žaludek není uvolněný a vysunutý směrem do hrudníku a dolní svěrač jícnu tak zůstal v úrovni bránice. Tuto kýlu má bohužel až třetina pacientů s problematickou refluxní nemocí jícnu a těm lze nabídnout pouze operační řešení,“ doplňuje Štěpán Suchánek z Interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnici v Praze.

Tato léčba je atraktivní svojí menší náročností a větší bezpečností, než je tomu u operace. Největší překážkou rozšíření této metody v současné době jsou ale ekonomické náklady. Přístroj na podání Stretty je jednorázový pro každého pacienta, cena je však zhruba 70 000 Kč s DPH (bez nákladů na provedení) a přístroj není hrazen pojišťovnou. Očekává se, že v nejbližších letech bude tato metoda na uvedených pracovištích dostupná jen pro omezené množství pacientů v rámci klinických studií anebo pro samoplátce.

Autor: Markéta Hallová