Plzeňané vyprovodili zimu a hodili ji zapálenou do řeky

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 4. březen 2024 09:34

Média

V neděli 3. března se uskutečnilo tradiční  Vyháněním zimy z města Plzně a současně byl zahájen další ročník akcí v zoo.

Seřadiště maškarního průvodu bylo ve 14 hodin před 7. základní školou v sídlišti Vinice. Odsud se maškarní průvod společně s přihlížejícími přesunul za doprovodu flašinetářky a harmonik na statek Lüftnerka. Zde byla, mimo jiné,  v rámci připomínky některých starých lidových zvyků,  setnuta hlava línému slaměnému kohoutovi.

Další zastávka se uskutečnila  na začátku aleje Kilometrovka nad jezem Kalikovského mlýna. Dětem cestu zpříjemnilo svezení na pivovarském voze taženém koňmi. Vůdčí postava průvodu Jaromil – letos již XV. – zde pronesl svoji hlavní řeč, vyhlásil a odměnil nejvtipnější masky. Zde také vzplanul a byl pro jisttu i utopen v řece Mži symbol zimy – Morana.

Velké veselí pak vypuklo odpoledne před plzeňskou radnicí na náměstí Republiky poté, co byla zima uložena do rakve a odnesena do městské šatlavy. Jaromil XV. tak mohl oznámit členu Rady města Plzně panu Vlastimilovi Golovi, že zima byla z plzeňské kotliny definitivně vyhnána. To vše za doprovodu tanečníků ze souborů Boleváček a IMPRO.

Odpolední program zakončilo soutěžní pojídání masopustních koblih na čas o titul Plzeňského koblížkového krále.

Foto: M. Volf, V. Čermák

Plzeňané vyprovodili zimu a hodili ji zapálenou do řeky Foto: Miroslav Volf, IRIS Plzeň