Plzeň už zná svůj vánoční strom. Bude ze zahrádky v Zahrádce

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 2. listopad 2021 11:55
Plzeň už zná svůj vánoční strom. Bude ze zahrádky v Zahrádce Větvička jedle obrovské. Foto: Wikipedie/ Krzysztof Golik

Jedle obrovská ze zahrady v Zahrádce nedaleko Teplé bude letošním vánočním stromem, který ozdobí náměstí Republiky v Plzni. Strom bude pokácen v pátek 12. listopadu, následně pak bude převezen do západočeské metropole, kde ho odborníci v nočních hodinách usadí. Přibližně 15 metrů vysokou jedli obrovskou bude mít město Plzeň jako vánoční strom poprvé, jedinečný je proto, že ho lidé běžně v lesích neuvidí.

„Jedli obrovskou sázeli manželé Křížovi na své zahradě před čtyřiceti lety a my jsme moc rádi, že nám ji nabídli. Plzeň tak bude asi jediným městem s tak velkou vánoční jedlí obrovskou, která se u nás obvykle vysazuje hlavně v parcích,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa. Jedli vysadil tchán spolumajitele pod ořešákem, který jí stínil. Aby se jí lépe dařilo, Křížovi tehdy asi jeden a půl metru vysokou jedli po pár letech přesadili na lepší místo blíže k domu, kde roste dodnes. Nyní jim jedle stíní hlavně okna v prvním patře, a tak se ji rozhodli pokácet. Místo ní chtějí vysadit jabloň.

„Letos jsme vánoční strom vybrali opravdu až na poslední chvíli,“ řekl Richard Havelka z Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně. Podle něj nebylo nabídek mnoho a převažovaly ty z mimoplzeňských lokalit. Ti, kteří mají na svých pozemcích vzrostlý exemplář smrku, jedle nebo douglasky, by už teď měli zvažovat, zda by z něj nechtěli udělat za dva až tři roky vánoční strom na plzeňské náměstí," dodal.

„Správa veřejného statku se postará o pokácení i odvoz. Pro výběr nejsou důležité jen kvality nabízeného stromu, ale také přístupnost techniky do místa, kde strom roste. Jeřáb a odvozní souprava musí mít dostatek prostoru s pevným podkladem pro naložení řezaného stromu. Při transportu leží pokácený strom na ocelových podpěrách, aby nedošlo k poškození větví,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Vzhledem k nutnosti dostatku prostoru pro nakládku a bezpečný odvoz bohužel musíme nabídky jedinců na vánoční strom například ze zahrádkářských kolonií odmítat,“ vysvětlil Miloš Pacolt ze Správy veřejného statku města Plzně, který spolu s kolegou celou tuto akci každoročně koordinuje. Od roku 1992 bylo použito pro plzeňské vánoční stromy 13 smrků ztepilých, osm smrků pichlavých, čtyři douglasky, dvě jedle bělokoré a jen jedna jedle ojíněná a jedna kavkazská. Nejvíce vánočních stromů, celkem 16, pochází ze zahrad a veřejných prostranství ve městě Plzni, pět stromů rostlo na lesních porostech města, ostatní jsou ze zahrad okolních obcí. Po jednom stromu je z Ledců, Zbůchu, Nezvěstic, Nebílovského Borku, Radobyčic a Kařezu. Ze Štěnovic pocházejí dva plzeňské vánoční stromy.

Kácení letošního stromu se uskuteční v pátek 12. listopadu v dopoledních hodinách, na plzeňské náměstí ale dorazí odvozní souprava po 22. hodině, aby neomezovala dopravu ve městě. Celkem 15 metrů dlouhý strom pak bude usazen s pomocí menšího jeřábu před půlnocí téhož dne do jeden a půl metru hlubokého otvoru na náměstí.

Jedle obrovská (Abies grandis) pochází ze Severní Ameriky a do Evropy byla dovezena spolu s dalšími dřevinami pro zámecké parky Davidem Douglasem v roce 1831, jako například douglaska tisolistá. U nás bývá pěstována jako okrasná dřevina, v USA je oblíbeným vánočním stromem. Roste velmi rychle a vytváří velké množství dřevní hmoty, která se využívá jako zdroj vlákniny, řeziva a nepříliš kvalitního stavebního dříví. Ve své domovině se dožívá stáří okolo 250 až 300 let, v evropských podmínkách obvykle méně. Američtí indiáni využívali její silně aromatické pryskyřice k vymazávání lodí a vnitřků budov.