Plzeň uctila památku Židů, kteří byli před 81 lety deportováni do Terezína

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 23. leden 2023 12:18
Plzeň uctila památku Židů, kteří byli před 81 lety deportováni do Terezína Foto: Magistrát města Plzně

Mezi 18. a 26. lednem 1942 muselo odjet do ghetta v Terezíně 2604 obyvatel Plzně a okolí, převážně Židů. Shromážděni byli v sokolovně ve Štruncových sadech v Plzni, odjeli ve třech transportech. Svobody se jich dožilo jen 204. Jejich památku si Plzeň každoročně připomíná. Pietní akt se konal v neděli 22. ledna. Nejprve byly na sokolovnu ve Štruncových sadech zavěšeny květiny, poté se konal pietní akt s názvem Plameny v zahradě ve Staré synagoze.

„Je nezbytné si znovu a znovu tuto nejstrašnější událost v dějinách lidstva, známou pod označením holocaust či šoa, připomínat. Holocaust byl již mnohokrát popsán, bylo napsáno mnoho knih, publikací, vědeckých studií, natočeny filmy, přesto však slova nestačí, aby dokázala popsat tu hrůzu a děs, kterou museli prožívat muži, ženy, staří lidé a děti, jež byli donuceni k transportům. K transportům, ze kterých v drtivé většině již nebylo návratu,“ uvedl mimo jiné ve svém proslovu ve Staré synagoze primátor města Plzně Roman Zarzycký. „Nedopusťme, aby se něco takového někdy opakovalo. Nezapomínejme, prosím, na všechny tyto oběti, na naše zavražděné spoluobčany. Čest jejich památce,“ řekl na závěr Roman Zarzycký.

Vzpomínkové akce, kterou pořádala Židovská obec Plzeň, jejímž předsedou je Jiří Löwy, se zúčastnili také ministr kultury Martin Baxa, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, za Velvyslanectví státu Izrael v České republice zástupkyně vedoucí diplomatické mise Roni Abramson, biskup plzeňský Tomáš Holub, starosta třetího plzeňského obvodu David Procházka a další zástupci městských obvodů, místopředseda Federace židovských obcí v České republice Jiří Daníček. V Zahradě vzpomínek pak bohoslužbu vedl vrchní zemský rabín Karol Sidon.