Plzeň postavila víceúčelovou sportovní halu v Krašovské

Zveřejněno v Z regionu
Od - čtvrtek, 12. leden 2023 14:48
Plzeň postavila víceúčelovou sportovní halu v Krašovské Foto: Magistrát města Plzně

Stavba víceúčelové sportovní haly v Krašovské ulici je hotová. Městské sportoviště nabízí moderní prostory pro řadu sportů, kompletní zázemí, restauraci a vlastní parkoviště. Objekt zázemí a restaurace disponuje tzv. zelenou střechou v kombinaci s pobytovými terasami. Výstavba nové haly vyšla město Plzeň na téměř 172 milionů korun bez DPH, veřejnosti se otevře na konci února.

„Nová sportovní hala se nachází na okraji Plzně v blízkosti panelových sídlišť Bolevec, Lochotín a Košutka. Využívat ji mohou nejen obyvatelé těchto velkých plzeňských sídlišť, ale také profesionálové, neboť špičkové vybavení haly splňuje všechny požadavky pro vrcholový sport. Věřím, že hala nabízející zázemí pro řadu sportů bude velmi využívaná a oblíbená. Plzeň už nyní pracuje na dalším rozvoji sportovní infrastruktury ve městě,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Maximální rozměr celé sportovní plochy je 23 x 70 metrů, výška haly je devět metrů. Díky navinovací síti je možné halu rozdělit na tři části pro provozování různých sportů najednou. Součástí objektu je tribuna pro 200 diváků. Návštěvníci mají k dispozici vlastní venkovní parkoviště s kapacitou 52 stání, instalovány byly i stojany pro cyklisty, neboť hala se nachází v blízkosti cyklotras směrem na Krkavec,“ řekl radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek. Ten se také osobně zúčastní první sportovní akce v této hale – v sobotu 14. ledna od 16 hodin začíná 3. kolo extraligy smíšených družstev v badmintonu. Utkají se místní hráči z BA Plzeň s SK STAVOS Brno Slatina.

„O provoz haly se postará Obytná zóna Sylván, která je klíčovým partnerem města v oblasti správy a nakládání nejen s bytovým fondem. Kromě městských domů a bytů spravuje řadu nebytových prostor, například objekt Nového divadla nebo Krašovská Aktivity centrum,“ vysvětlila radní města Plzně Světlana Budková, jež ve své gesci dohlíží na činnost Obytné zóny Sylván, a. s.

Právě variabilita sportoviště nabízí různá uspořádání. „Ve víceúčelové hale je devět kurtů pro badminton. Prostor se může rozdělit, badmintonistům zůstanou tři kurty a dále vznikne herní plocha 20 x 40 metrů. Ta se dá využít třeba pro házenou, florbal, malou kopanou, volejbal, basketbal nebo další sporty,“ popsala Veronika Vítová, vedoucí Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, který měl stavbu na starosti.

Součástí stavby je dále malý sál o velikosti 10 x 10 metrů s vlastním vstupem, který poslouží především pro rozcvičování sportovců, skupinová cvičení nebo pro aerobik. Městská sportovní hala nabízí šest šaten a hygienické zázemí včetně prostoru pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V hale je zázemí pro správu a údržbu objektu, dílna na drobné opravy, kanceláře a dostatek skladovacích prostor pro sportovní nářadí a náčiní. Uvažuje se také o otevření půjčovny a prodejny sportovního zařízení. Návštěvníkům je k dispozici restaurace s potřebným zázemím i venkovní terasou.

V blízkosti Sportovní haly města Plzně se nachází parky Zemník a Podzemník a městské zařízení pro trávení volného času Krašovská Aktivity centrum. Právě nová sportovní hala doplňuje potřeby volnočasového centra. Do lokality byla umístěna tak, aby byla zachována průchodnost území, zejména pro pohyb pěších a cyklistů vzhledem k napojení na turistické a cyklistické trasy. Hala je přístupná nejen individuální automobilovou dopravou, ale i městskou hromadnou. V docházkové vzdálenosti jsou zastávky linek č. 27, 30, 33 a 40.