Parkovací lístek z náměstí Emila Škody v Plzni nově poslouží i jako jízdenka

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 31. leden 2023 11:34
Parkovací lístek z náměstí Emila Škody v Plzni nově poslouží i jako jízdenka Foto: Radka Žáková

Další parkoviště z chystaného systému parkovišť P+R, které bylo dokončeno počátkem prosince minulého roku, zahájí 1. února závorový systém. Stane se tak druhým P+R parkovištěm v Plzni, kde bude parkovací lístek sloužit jako jízdenka do vozidel MHD. Jde zřejmě o nejvýhodnější kombinaci parkování a MHD v ČR, kterou mohou řidiči využívat.

P+R parkoviště na náměstí Emila Škody vzniklo rekonstrukcí stávající parkovací plochy u Centrálního autobusového nádraží. „Má sloužit hlavně pravidelně dojíždějícím řidičům. Podobně jako v Dobřanské ulici na Borech umožní od 1. února řidiči, který zde zaparkuje, cestovat v prostředcích MHD na parkovací lístek, který i tady bude fungovat jako celodenní jízdenka,“ uvedl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. „Nyní je na ploše parkoviště 163 parkovacích míst, což je o 20 více než před rekonstrukcí, nově je tam také sedm parkovacích míst pro osoby se sníženou pohyblivostí. V létě mají tlumit žár stromy, kterých bylo vysázeno téměř čtyřicet,“ upřesnil náměstek Aleš Tolar.

„Denní sazba za parkování byla Radou města Plzně stanovena na 60 korun. Při vjezdu na plochu parkoviště obdrží řidič parkovací lístek, který funguje jako celodenní jízdenka na MHD. Ta stojí běžně při koupi ve voze MHD 72 korun. Řidiči, kteří mají na Plzeňské kartě nahrané předplatné pro zónu 001 Plzeň nebo mají oprávnění k bezplatné přepravě, tak zaplatí pouze celodenní parkovné ve výši 20 korun, 40 korun za jízdné neplatí. Aby se omezilo dlouhodobé parkování a byla zajištěna volná kapacita parkoviště pro dojíždějící řidiče, byl stanoven také poplatek 100 korun za každou noc, kdy vozidlo zůstane odstavené na parkovišti,“ vysvětlil Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města Plzně, která systém zvýhodněného parkování pro řidiče využívající pro další cesty po městě MHD připravovala.

Parkoviště na náměstí Emila Škody je druhým parkovištěm P+R v Plzni, na kterém tento systém zvýhodněného parkování pro uživatele MHD Plzeň zavádí. Je součástí dlouhodobé strategie města omezující individuální automobilovou dopravu v centru a preferující tu veřejnou, pěší a cyklistickou v souladu s platnými Zásadami dopravní politiky města Plzně. Záchytná parkoviště P+R představují spolu s parkovacími zónami opatření cíleně omezující individuální automobilovou dopravu v centru Plzně.