Nic překvapivého. Turistický ruch významně poklesl i v kraji. O kolik?

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 9. listopad 2020 12:38
plzen_cz_141113_Turisti_pruvodce město Plzeň

K poklesu návštěvnosti více než o čtvrtinu došlo v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020. Na celkové návštěvnosti ČR měl region šestý nejnižší podíl mezi kraji. I když hosté Plzeňského kraje strávili v období od ledna do září v kraji téměř o pětinu méně nocí než v předchozím roce, při přepočtu na jednoho hosta se průměrná délka pobytu mírně prodloužila. I přes výrazný pokles návštěvnosti zahraničních turistů představovali hosté z Německa nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2020 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 341 418 osob, z toho 18,3 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 81,7 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 3,0 %, a to především vlivem výrazného nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 18,3 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2020 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 33 636, což byla nadpoloviční většina ze všech zahraničních hostů (53,9 %). Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Polska (6 336, tj. 10,2 %) a Slovenska (3 534, tj. 5,7 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2020 oproti stejnému období roku 2019 mírně vzrostla v šesti krajích ČR. V ostatních krajích došlo k poklesu celkové návštěvnosti, přičemž Praha zaznamenala výrazný pokles hostů (o 67,5 %), jež jsou tvořeni především zahraniční klientelou. K regionům, kterým se v létě dařilo, patřily kraje Liberecký, kam přijelo o 16,7 % osob více, dále kraje Královéhradecký (o 9,4 %) a Vysočina (o 7,8 %). V Plzeňském kraji byl zaznamenán čtvrtý nejvyšší nárůst, a to o 3,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2020 strávili celkem 1 013 016 nocí, což bylo o 4,8 % více než za stejné období předchozího roku. V porovnání mezi regiony zaznamenal Plzeňský kraj pátý nejvyšší nárůst v počtu přenocování hostů (o 4,8 %). V průměru připadaly na jednoho hosta 3,0 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 4,0 dne.

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2020 celkem 518 411 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 představuje výrazný pokles o 26,8 %. Omezení v jarních měsících týkající se mezinárodního i tuzemského pohybu turistů měly vliv na pokles počtu hostů v řádu několika desítek procent. Výrazný pokles byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 49,6 %), kteří tvořili 23,4 % z celkového počtu hostů. Z tuzemska pocházelo 76,6 % z celkového počtu hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 5,1 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovala téměř pětina všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2020 zařadily kraje Jihomoravský, Jihočeský a Královéhradecký. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byly kraje Pardubický (2,9 %) a Ústecký (3,6 %).