Nedostatek míst ve školce vyřešil nový pavilon

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 5. září 2021 18:10
Nedostatek míst ve školce vyřešil nový pavilon foto: ÚMO 3

O dvě třídy navýšil nově postavený pavilon kapacitu Mateřské školy v Mandlově ulici na Borech. Centrální obvod tak podle místostarosty Petra Balouna alespoň částečně pomohl vyřešit dlouhodobý problém nedostatku míst v mateřských školách. Součástí pavilonu je multifunkční prostor, který je možné využít pro nejrůznější školní aktivity, zejména jako tělocvičnu nebo sál pro společenské akce školky. V případě nutnosti může tento prostor také sloužit jako klasická školní třída, kdy je třeba řešit přemístění jiné školky, například z důvodu rekonstrukcí nebo mimořádných událostí. Komplexní rekonstrukcí dále prošla původní kuchyně a na podzim budou upravena pobytová atria a školní zahrada. Celkové náklady na výstavbu činily více než 35 milionů korun a jedná o jednu z největších investičních akcí městského obvodu Plzeň 3 za toto volební období.

„Jsem velmi rád, že se díky vhodnému architektonickému řešení přístavba stala přirozenou součástí původního areálu. Jedná se také o první stavbu, kde byla použita zelená střecha v rámci moderních trendů hospodaření s dešťovými vodami a zlepšování klimatu měst. Nový pavilon nabídl celkem 48 nových míst pro naše předškoláky a pomůže tak alespoň částečně řešit dlouhodobý nedostatek míst v mateřských školách, zejména pak v jižní části našeho městského obvodu,“ vysvětluje Baloun.

Rada městského obvodu Plzeň 3 rovněž na svém posledním zasedání projednala a doporučila obvodnímu zastupitelstvu ke schválení zahájení projektové přípravy zbrusu nové mateřské školy na Valše, kde po ní občané dlouhodobě volají. Dále je prověřována možnost výstavby mateřské školy v lokalitě Zeleného trojúhelníku, kde vznikají projekty na výstavbu mnoha bytových domů.

„Pevně věřím, že se nám díky těmto novým projektům podaří v co možná nejkratší době odstranit nedostatek míst v mateřských školách a s tím související problémy rodičů našich nejmenších,“ dodává Petr Baloun.