Náklady rostou, plzeňský první obvod zvýšil příspěvek na příměstské tábory pro své děti

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 23. červenec 2022 18:00
Náklady rostou, plzeňský první obvod zvýšil příspěvek na příměstské tábory pro své děti Foto: ÚMO Plzeň 1

O příspěvek na příměstský tábor ve výši 500 korun mohou až do konce října žádat rodiny z prvního plzeňského obvodu. Akce přináší výhodu členům Klubu Jednička, jejichž děti se účastní příměstského tábora na území města Plzně. První městský obvod přispívá na příměstské tábory od roku 2017, přičemž letos se vedení obvodu rozhodlo částku o dvě stě korun navýšit.

„Náklady na vše neustále rostou a my vidíme, že se to promítlo i do cen příměstských táborů. Proto jsme se rozhodli příspěvek na tyto tábory zvednout, abychom ulevili rodinným rozpočtům,“ vysvětlila starostka prvního městského obvodu Helena Řežábová. Rodiče, ale třeba i pěstouni a opatrovníci dětí mladších patnácti let tak nyní mohou žádat hned o pět set korun.

Již bylo uvedeno, že první plzeňský obvod přispívá na příměstské tábory od roku 2017, za tu dobu vyplatil rodičům více než osmdesát tisíc korun. „Za uplynulá léta jsme zpracovali hned 270 žádostí,“ uvedla vedoucí Finančního odboru MO Plzeň 1 Jitka Pojarová.

Obvod dotuje příměstské tábory v rámci svého Klubu Jednička, sekce Rodiče a děti. Pro získání příspěvku je třeba udělat několik jednoduchých kroků, tím prvním je vyplnění žádosti, kterou si zájemci mohou vyzvednout přímo na úřadu v aleji Svobody 60, anebo stáhnout a vytisknout na webu městského obvodu Plzeň 1, kde naleznou i kompletní podmínky, za nichž je příspěvek vyplácen.

K žádosti je pak nutné přiložit potvrzení o účasti dítěte na příměstském táboře, doklad o zaplacení, tedy fakturu či platební doklad obsahující údaje o organizátorovi, a dále výpis z bankovního účtu. Rodiče mohou žádost podat i v případě, že nejsou členy klubu. Podáním žádosti do něj totiž vstoupí, v tom případě je však třeba ještě přiložit kopii rodného listu dítěte. Pokud pak žádá pěstoun či osvojitel, je třeba dodat ještě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.

Žádost včetně dalších dokumentů je nutné odevzdat na podatelnu Úřadu městského obvodu Plzeň 1, a to nejpozději do 31. října.