Nadace sportující mládeže podpoří plzeňské sportovní naděje

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 23. červenec 2020 16:27

Nadace sportující mládeže, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, i v letošním roce podpoří plzeňské sportovní naděje prostřednictvím grantu Talent Plzeň. Nadační příspěvky jsou určené sportovcům ve věku do 19 let., kteří během uplynulých dvanácti měsíců dosáhli výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích.

„S ohledem na specifickou situaci způsobenou pandemií Covid-19 je možné v žádosti uvést také dílčí výsledky, případně další doplňující komentář, jak Covid-19 ovlivnil sezonu. Ke všem těmto informacím budeme při vyhodnocování přihlížet,“ uvedl člen správní rady Nadace sportující mládeže Lukáš Lintimer.

Při posuzování žádostí však nebudou brány na zřetel pouze sportovní výsledky, ale také školní prospěch. Ti, kteří měli na posledním vysvědčení vyznamenání, mohou díky tomu získat prospěchový bonus. Kompletní grantová pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.nsm.cz sekce „Pro žadatele“.

Příspěvek od Nadace je možné využít například na nákup sportovního vybavení nebo jiné náklady související se sportovní činností.

Žádosti včetně povinných příloh je potřeba doručit nejpozději do 5. října 2020 na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4,  301 00 Plzeň.

„Každodenní odříkání, talent a velká dřina jsou jediná cesta k titulům mistra republiky nebo dokonce účasti na mistrovství Evropy a světa. Ocenění nejlepších individuálních výkonů mladých sportovců potřebuje vždy odborné a individuální vyhodnocení. Proto si cením práce Nadace sportující mládeže, zejména odborné komise, která se každoročně popasuje s desítkami žádostí. Sportovci a trenéři nezapomeňte včas podat žádost, ať Vás můžeme odměnit. Nadace sportující mládeže rozděluje příspěvky díky dotaci od města Plzně." sdělil ke grantu první náměstek primátora Roman Zarzycký.

Mezi sportovními nadějemi podporovanými Nadací sportující mládeže nalezneme jména prakticky všech sportovců oceněných v prestižní anketě Sportovec Plzně v kategoriích žactva a dorostu. Řada z těch, kteří byli v minulosti Motivací pro ně může být i to, že již desítky z nich následně startovaly na olympijských hrách nebo dosáhly jiných význačných úspěchů v seniorských kategoriích. Celkově s žádostí o příspěvek z grantu Talent Plzeň každoročně uspěje téměř stovka žadatelů.