Na Vodním hamru v Dobřívi proběhne poslední letošní akce Technologie našich předků

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - čtvrtek, 27. říjen 2022 19:50
Na Vodním hamru v Dobřívi proběhne poslední letošní akce Technologie našich předků Ilustrační foto: FB Vodní hamr Dobřív

Pořadatelé si pro návštěvníky připravili skutečnou lahůdku - výrobu dřevěného uhlí v milíři. A jak bude celá akce probíhat?

Pátek 28. října:
9:00 - příprava a řezání dřeva, stavba milíře a jeho obložení
12:00
- zapálení a kontrolované hoření
14:00 - dozor nad průběhem hoření a
diskuze o použitých technologiích.

Sobota 29. října
9:00 - kontrola milíře a jeho postupné rozebrání
14:00 - použití vypáleného uhlí v kovářské výhni, vyhodnocení experimentu

Program každý den trvá do 17:00.

Dobřívský horní hamr je největší a nejvýznamnější památka svého druhu v ČR. Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo, ze kterého se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu těžkého kovaného nářadí. Ve druhé polovině 20. století byla výroba v hamru i v huti pod ním zastavena. Prostor hamru se stal muzejní expozicí, která slouží jako doklad staré průmyslové výroby.