Na střední školy a učňovské obory v Plzeňském kraji zamířilo více studentů než loni

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - úterý, 5. září 2023 07:49
Na střední školy a učňovské obory v Plzeňském kraji zamířilo více studentů než loni Foto: Střední průmyslová škola stavební

Střední a učňovské školy v Plzeňském kraji přijaly letos zhruba 6000 žáků vycházejících z devátých tříd, což je díky pozitivnímu demografickému vývoji meziročně přibližně o 400 více. Krajské střední školy (SŠ) měly přitom v nabídce téměř 7300 míst. Dalších 400 dětí letos přijaly soukromé SŠ.

Největší zájem byl tradičně o gymnázia, u nichž počet zájemců převyšoval více než dvojnásobně počet volných míst. "U dalších maturitních oborů byl zvýšený zájem například o zdravotnické lyceum, kde letos kraj přijal místo běžné jedné třídy 90 dětí. Následovalo pedagogické lyceum a veřejná správa, obchodní akademie, informační technologie a ekonomika a podnikání. U oborů s výučním listem to byly opravář vozidel, elektrikář, cukrář, kadeřník, truhlář a instalatér," řekla vedoucí krajského odboru školství Jaroslava Havlíčková.

Podle předpokladů kraje se budou počty žáků 9. tříd zvyšovat. Nejsilnější ročník vyjde ze základních škol v roce 2023/24. Státní dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje v Česku nedovoluje krajům do roku 2023 zvyšovat kapacity středních škol, nový záměr je teď připravován. Kraj proto postupně přesouval kapacity oborů podle zájmu mezi školami, hlavně v Plzni na úkor jiných okresů.

"Na středních školách v kraji tak bude letos celkem zhruba 25.000 studentů," uvedla Havlíčková. Číslo je o stovky vyšší než loni. Do základních škol v regionu nastoupilo přibližně 55.000 žáků, také mírně víc. Přesná čísla pro SŠ i ZŠ budou k dispozici po uzavření výkazů v polovině října.