Na pomoc obětem domácího násilí využijí plzeňští strážníci speciální aplikaci

Zveřejněno v Krimi západ
Od - pondělí, 11. září 2023 14:55
Na pomoc obětem domácího násilí využijí plzeňští strážníci speciální aplikaci Foto: MP Plzeň

Zapisovat si známky násilí či vyhledat nejbližší místo pomoci. Takové možnosti nabízí nová aplikace obětem domácího násilí nazvaná Bright Sky. Jakékoliv úkony v ní jsou zcela anonymní a digitální stopu nebude možné vysledovat. Městská policie Plzeň teď v nadcházejících měsících proškolí své strážníky a strážnice v praktickém využívání této mobilní a webové aplikace a je tak vůbec prvním útvarem v Česku, který ke školení mobilní aplikace Bright Sky přistupuje systematicky. Postupně chce proškolit všech 270 zaměstnanců.

Aplikaci vymyslel britský policista, který působil na oddělení násilných trestných činů a její českou verzi spustila v roce 2020 Nadace Vodafone ve spolupráci s Policií ČR, Ministerstvem vnitra ČR a organizací ROSA-centrum pro ženy. „Právě to, že aplikace vychází z každodenních a praktických poznatků policisty, je uzpůsobena především pro praktické využívání, a to jak samotných osob nacházejících se ve složité a často i nebezpečné životní situaci, tak těch, kteří jim mohou pomoci. Školení pořádkových policistů Policie ČR již probíhají, a tak školení městských strážníků je logickým pokračováním v této oblasti,“ říká ředitelka Nadace Vodafone Zuzana Holá.

Informace obsažené v unikátní mobilní aplikaci umožňují nejen osobám ohroženým, ale také těm, co chtějí těmto osobám pomoci, lépe rozpoznat znaky domácího násilí, informovat o formách dostupné pomoci a nově nabízí i základní informace z oblasti práva, vztahující se právě k oblasti domácího násilí. „Jsem rád, že se i Městská policie Plzeň může zapojit do tohoto mezinárodního projektu a těší mě, že naši strážníci mohou aktivně ke své práci využívat ty nejmodernější technologie. Aplikace tedy usnadní práci nejen městské policii, ale pomůže hlavně ohroženým lidem,“ říká Jiří Winkelhöfer, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

„Naším cílem je seznámit kolegy s mobilní aplikací Bright Sky pro řešení domácího násilí, aby věděli, jak aplikace funguje, kdy a v jakých případech ji mohou využít v praxi při výkonu služby,“ popisuje Jana Sikytová z Městské policie Plzeň. Ta sama již dříve prošla tímto školením a současně si tuto problematiku vybrala do úspěšně obhájené diplomové práce. 

 „Pro každého člověka, který se nachází v násilném stavu, je důležité získat potřebné informace o formách domácího násilí, ale také vědět, na koho se v takové situaci může obrátit ve svém okolí a jaké organizace mu mohou pomoci,“ uvádí Kateřina Riedlová z poradny Bílý kruh bezpečí v Plzni. Právě Bílý kruh bezpečí a Intervenční centrum jsou organizace, na které se mohou lidé v takových případech v Plzni obracet.

„Na této spolupráci se jasně ukazují dvě základní věci. Jednou z nich je to, že digitalizace a využívání digitálních řešení, včetně mobilních aplikací, je v dnešní době všudypřítomná i v takových oblastech, jako je pomoc obětem trestných činů. Tou druhou a neméně podstatnou je fakt, že mezioborové a meziresortní spojení sil například neziskového sektoru a státní správy implementaci takových řešení urychlují do praxe každodenního života,“ uzavírá zástupce velitele Městské policie Plzeň Tomáš Petřík.