Kraj rozdělí příští rok zemědělcům šest milionů korun

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - sobota, 26. listopad 2022 09:36
Kraj rozdělí příští rok zemědělcům šest milionů korun ilustrační, foto: Josef Krebs

Krajští radní schválili vyhlášení dotačního titulu Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji 2023. Účelem programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v příštím roce. Titul zahrnuje dvě oblasti – investice do nemovitostí pro prvovýrobu a dále investice do technologií pro zhodnocení prvovýroby. Předpokládaný objem finančních prostředků pro tento program je šest milionů korun.

Dotační titul Investice do nemovitostí pro prvovýrobu je určen na nákup, výstavbu a rekonstrukci nemovitostí, které slouží zemědělské prvovýrobě. Druhý titul Investice do technologií pro zhodnocení prvovýroby zahrnuje nákup a instalace nové technologie spojené s nemovitostmi, které slouží pro zhodnocení vlastní produkce prvovýroby dále určené k přímému prodeji.

„Investice musí cílit na celkové zlepšení výkonnosti zemědělského podniku, zlepšení podmínek pro zvířata a celkového prostředí, nebo například obnovení potenciálu produkce tam, kde došlo k poškození přírodními pohromami, škůdci, chorobami zvířat. Naopak nelze dotaci využít na pokrytí nákladů na mzdy, dopravu, projektovou přípravu projektu, stavební či technický dozor nebo nákup nářadí a materiálu nevyužitého přímo na realizaci projektu samotného,“ říká náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Josef Bernard.

Podávání žádostí bude probíhat od 20. března do 10. dubna 2023.