Kraj posílá do Sušické nemocnice místopředsedu z Klatov. Má prověřit fungování zařízení

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - úterý, 23. březen 2021 19:27
nemocnice Sušice Foto: Nemocnice Sušice

Stabilizovat především personální a finanční situaci v Sušické nemocnici má místopředseda Klatovské nemocnice Ondřej Provalil. O jeho novém působení rozhodla v pondělí na svém jednání Rada Plzeňského kraje. 

"Úkolem Ondřeje Provalila bude zejména proniknout do fungování nemocnice a definovat její slabá místa tak, aby se podařilo nemocnici v Sušici stabilizovat, a to především v oblasti personální, finanční a obecně na úrovni vztahů mezi Plzeňským krajem a městem Sušice - vlastníkem nemocnice. O formálním postavení Ondřeje Provalila v Sušické nemocnici se stále jedná mezi dotčenými stranami," potvrdila mluvčí kraje Eva Mertlová. Podle ní byly zároveň vytvořeny podmínky pro jeho působení v Sušici, se kterým projevilo souhlas i město Sušice v čele s jeho starostou Petrem Mottlem.

Situací v Sušické nemocnici se krajská rada v čele s hejtmankou Ilonou Mauritzovou zabývá od počátku svého působení. Na prvním jednání krajského zastupitelstva byla schválena dotace nemocnici ve výši 4,5 milionu korun. Hejtmanka následně ustanovila odbornou pracovní skupinu, která se nemocnicí v Sušici zabývá a víceméně již nyní potvrdila závažnou situaci nemocnice po stránce personální i po stránce finanční. Od počátku se nové vedení kraje neutěšenou situací zabývalo a také se díky tomu podařilo, že do nemocnice několik lékařů již nastoupilo.

„Mohu zodpovědně říci, že od nástupu do své funkce hejtmanky se nadstandardně věnuji zdravotnictví a také situaci v Sušické nemocnici. Dokonce má první cesta vedla právě do této nemocnice, neboť to vyžadovala situace, jak přímo v Sušici tak z hlediska epidemie v kraji. Jsem si vědoma role sušické nemocnice v síti zdravotnických zařízení v našem kraji a věřím, že společně se nám podaří situaci zlepšit tak, aby péče pro obyvatele Sušice a okolí byla dostupnější a komfortnější,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

Prostřednictvím Krizového štábu Plzeňského kraje kraj pomáhal zorganizovat výpomoc vojáků Armády ČR a dodávku dvou kusů neinvazivních přístrojů na plicní ventilaci a šesti kusů přístrojů na podporu dýchání přímo pro nemocnici v Sušici. "Rovněž bylo zvažováno využití volných lůžek v rámci krizového řízení, ovšem nebylo téměř reálné v tak krátké době zajistit potřebný zdravotnický personál pro tato lůžka. Nemocnice v rámci Plzeňského kraje jsou přetížené především právě z důvodu vytíženosti personálu, prostorové vytížení je až na dalším místě. Studenty zdravotnických škol využívá Plzeňský kraj, jak jen to je možné, ale i tito studenti nemohou působit bez odborného dohledu," dodala Mertlová.