Kraj nakoupí ovocné i listnaté stromy za milion, zájemci je pak mohou vysadit

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 24. únor 2020 22:30
Stromy ilustrační

Jeden milion korun vyčlenil Plzeňský kraj na projekt podporující výsadbu stromů na území regionu. Zapojit se do něj může široká veřejnost. Zájemci, kteří chtějí vysadit ovocné a listnaté stromy, mohou získat od kraje vzrostlejší stromky, vysokokmeny, jejichž cena se pohybuje kolem 1500 korun. Takové stromky začnou velmi brzy plodit a obohatí tak přírodu ve městech i obcích.

„Cílem projektu je zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí výsadbou listnatých a ovocných stromů. Vysazením stromů se podpoří zlepšení mikroklimatických a biologických podmínek, zvýšení podílu kyslíku v ovzduší, snížení prašnosti a hlučnosti v místě a v neposlední řadě výsadba podpoří zvýšení biodiverzity organizmů. Jsme rádi za každý nový vysazený strom,“ vysvětlila krajská radní pro oblast životního prostředí Radka Trylčová (ODS).

Zájemci si mohou na jednu přihlášku požádat o dotaci stanovenou na tři tisíce korun, maximální výše je potom stanovena na 10 tisíc korun. Cena zahrnuje i dopravu stromů do distribučního místa a výdeje oprávněným žadatelům. Stromky mohou zájemci vysadit na soukromých i obecních pozemcích.

Vyhlášení projektu je naplánované na druhý březnový den, 30. dubna pak končí sběr žádostí. Následovat bude vyhodnocení přihlášek a zajištění sadebního materiálu. „Na podzim 2020 se předají stromky žadatelům, aby je mohli vysadit. Projekt je určen všem fyzickým osobám s trvalým pobytem na území Plzeňského kraje, které projeví zájem o výsadbu vybraných listnatých a ovocných stromů na území Plzeňského kraje. Žádosti se budou vyřizovat podle došlého pořadí do vyčerpání alokované částky,“ řekla radní Radka Trylčová.