Komentář Pavla Šindeláře: Jak to bylo doopravdy se slibem nezdražit teplo v Plzni

Zveřejněno v Politika
Od - úterý, 6. prosinec 2022 07:23
Komentář Pavla Šindeláře: Jak to bylo doopravdy se slibem nezdražit teplo v Plzni Foto: se souhlasem P. Šindeláře

V Plzni se v posledních dnech rozhořela ostrá mediální diskuze ohledně dodržení slibu o nezdražování tepla na rok 2023 dodávaného do plzeňských domácností, škol, úřadů nebo podnikatelských provozoven Plzeňskou teplárenskou vlastněnou ze 65% městem a ze 35% skupinou EPH podnikatele Daniela Křetínského. V souvislosti s tím se objevilo hned několik zavádějících informací, které je dobré uvést na pravou míru.

V první řadě nezdražovaní tepla pro rok 2023, to nebyl předvolební slib, nýbrž konkrétní a platné rozhodnutí přijaté představenstvem společnosti, jehož členy byli i zástupci ODS, ANO a TOP 09. Ještě před komunálními volbami (na konci srpna 2022) rozhodlo představenstvo Plzeňské teplárenské, že při stávající situaci (myšleno situaci v srpnu 2022), uvažovaném daňovém zatížení a současně připravovaných státních podporách, nedojde v roce 2023 ke zvýšení ceny tepla ani pro domácnosti ani pro podnikatele.

V rámci podzimní kampaně před komunálními volbami nebyl nikdo, kdo by rozhodnutí představenstva Plzeňské teplárenské zpochybňoval nebo sliboval, že jej po volbách zruší. Naopak všichni hlavní političtí lídři unisono opakovali, jaké služby včetně tepla nezdraží a jaké ještě dokonce zlevní.

Klidné listopadové dny rozvířil mediální granát současné radniční koalice, kterým nové vedení razantně odmítlo zdražení tepla o necelých 50%, resp. 60%. Jenže takový návrh ve skutečnosti neexistuje. V normálním světě, máte-li pochybnost, zda je informace, kterou jste získali správná, zvednete telefon a zeptáte se: „Vážení partneři z EPH, skutečně navrhujete zvýšení ceny tepla o 50%, resp. 60%?“  V Plzni se místo toho hned připravilo usnesení o zdražení ceny tepla, které dostávají zastupitelé v den konání zastupitelstva tzv. na stůl. Jako horký brambor si jej pak přehazují několik hodin, aby došli k závěru, že vytvoří pracovní skupinu a rozhodovat se bude na zastupitelstvu v prosinci. A přitom to není složitá početní úloha. Bez souhlasu města Plzně nelze na valné hromadě Plzeňské teplárenské, kde město Plzeň drží pohodlnou většinu 65%, rozhodnout o zvýšení ceny tepla o více jak 5%. Do 5% cenu tepla určuje představenstvo, kde má Plzeň také své zástupce.

Mediální výstřel o odmítnutí návrhu zvýšení ceny tepla současným plzeňským vedením a snaha přehodit pseudoproblém na kohokoliv jiného, ukazuje ale na jinou, daleko vážnější věc. I přesto, že má město Plzeň v představenstvu Plzeňské teplárny své zástupce a kontroluje činnost společnosti přes dva gesční členy rady města, neprobíhá mezi majoritně městem vlastněnou společností a vedením města standardní diskuze a spolupráce. Veřejné odmítání návrhu „své vlastní“ společnosti, který ve skutečnosti ani předložen nebyl, vyvolává nutně pocit o nedůvěře města vůči Plzeňské teplárenské, což je možná navenek ještě horší signál, než kdyby došlo na základě vzájemné dohody města a teplárny ke změně srpnového rozhodnutí, a tedy ke zvýšení cena tepla.

Situaci nakonec vyřešilo samo EPH, které vydalo v tomto týdnu tiskovou zprávu s tím, že má za cíl zvýšit ve všech svých teplárnách v ČR cenu tepla pro rok 2023 těsně pod 5%. K rozuzlení, zda se i v Plzni na příští rok drobně zvýší cena tepla, dojde v nejbližších týdnech. Že půjde v kontextu navrhované výše zdražení tepla více o politické rozhodnutí, je nepochybné. Nechme se překvapit, kdo si bude připisovat zásluhy za nízkou cenu tepla tentokrát.   

Autor: Pavel Šindelář, bývalý primátor města Plzně

PR článek