Když manželství nevyjde! V loňském roce se rozváděli senioři i čerstvě plnoletí!

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pondělí, 30. květen 2022 12:12
Když manželství nevyjde! V loňském roce se rozváděli senioři i čerstvě plnoletí! ilustrační foto: se souhlasem ZAK TV

Celkem 1 149 manželství skončilo v loňském roce krachem. Podle statistiků proběhlo v roce 2021 43,29 rozvodů na 100 sňatků. Tato hodnota byla v novém tisíciletí druhá nejnižší hned po roce 2019, kdy došlo k rozvodu 42,55 párů na 100 sňatků.

"Nejnižší věk při rozvodu byl zaznamenán u dvacetiletého muže a osmnáctileté ženy. Naopak nejstarší rozvedený muž dosáhl věku 80 let a žena 76 let," uvedla Petra Fujová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni. Ženy a muži s českým státním občanstvím představovali 95,0 % všech rozvedených manželství. Zbylou část rozvedených osob tvořili cizinci, nejčastěji ze Slovenska a Ukrajiny.

Manželství v Plzeňském kraji byla ukončena v 51,3 % případů na základě společného návrhu. Z podnětů žen došlo k ukončení 32,2 % manželství, zbylá část manželských párů byla rozvedena na návrhy mužů (16,5 %). Bezdětná manželství, která přistoupila na rozvod, tvořila 38,6 % všech rozvodů v Plzeňském kraji. Větší část manželských párů (61,4 %) měla v době rozvodu již jedno či více nezletilých dětí. Z toho nejvíce manželství mělo v době rozvodu jedno nezletilé dítě (50,1 %), s dvěma dětmi se rozvedlo 44,8 % párů a s třemi a více dětmi 5,1 %. Poměr žen a mužů, rozvádějících se poprvé, byl téměř vyrovnaný. Zatímco mužů přistoupilo k prvnímu rozvodu 921, žen bylo jen o 11 méně. Nejvíce rozvodů se uskutečnilo v okresech Plzeň-město (343), Plzeň-sever (177) a Klatovy (160).