Každá šestá restaurace připravuje jídla na přepáleném fritovacím oleji

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - sobota, 29. únor 2020 18:01
uzavrena restaurace02 ilustrační foto: szpi.cz

V každé šesté provozovně fritují jídla na oleji nevhodném k lidské spotřebě. Ukázaly to kontroly Státni zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).

Inspektoři SZPI hodnotili stav olejů a fritovacích zařízení v celkem 82 provozovnách společného stravování a posoudili zde 98 vzorků fritovacích olejů. U celkem 16% kontrolovaných provozoven inspektoři zjistili použití tzv. přepáleného oleje a vyhodnotili je jako potravinu nevhodnou k lidské spotřebě, respektive k přípravě pokrmů. "Hodnocení vzorků inspektoři uskutečnili jednak na základě senzorického posouzení - vůně, chuť, barva, přítomnost zuhelnatělých zbytků atd. a měření obsahu tzv. polárních látek a dále laboratorním stanovením polymerních triacylglycerolů v laboratoři SZPI v Praze. U několika vzorků laboratoř potvrdila až násobné překročení akceptovatelných hodnot tepelného rozkladu hodnocených fritovacích olejů," uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Součástí kontroly podle Kopřivy bylo i dodržování správné fritovací praxe a hygienických požadavků na fritézy. "U 10% kontrolovaných provozoven inspektoři zjistili znečištění fritézy ztuhlými mastnými nečistotami pro zanedbání pravidelného čištění fritovacích zařízení," dodal Kopřiva. Přepálené fritovací oleje přitom obsahují látky škodlivé pro lidské zdraví, odborná literatura mj. uvádí i možné karcinogenní účinky.

Kontrolovaným osobám, u kterých došlo k porušení předpisů, inspektoři uložili, aby odstranily zjištěná pochybení, a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty.