Ivo Grüner: Kraj by měl zlepšovat podmínky k životu lidí na venkově

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 14. srpen 2020 11:20
Foto Treffpunkt 2018_1 043 Náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Regionální rozvoj se týká všech oblastí života v Plzeňském kraji. Zahrnuje v sobě dopravu, školství, zaměstnanost, kulturu, sport. Vyrovnávat nesrovnalosti mezi městem Plzní a venkovem se snaží po celou dobu svého dlouholetého politického působení náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner. A díky tomu, že žije na venkově, zná velmi dobře i jeho problémy a potřeby. Aktuálně je Ivo Grüner jedničkou na kandidátce ČSSD pro podzimní krajské volby.

Ivo Grüner

„Plzeňský kraj je specifickým regionem a to tím, že je třetí největší v ČR co do rozlohy, ale až devátý co do počtu obyvatel. Máme zde město Plzeň se 175 tisíci obyvateli, druhé největší jsou Klatovy, které mají 22 tisíc obyvatel. Z toho je zřejmé, že kromě města Plzně je celý region venkovským regionem. Proto od Plzeňského kraje potřebuje komplexní pomoc,“ říká Ivo Grüner.

Kraj by měl podle slov Grünera zlepšovat podmínky k životu lidí na venkově. „Pomoc potřebují sportovci v malém oddílu k tomu, aby mohli sportovat i malé děti, hasičům je třeba pomoci s pořádáním hasičských závodů, s vybavením sportovců i hasičů. Podporu si zaslouží samozřejmě i kulturní a společenské akce v regionu,“ pokračuje náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky.

Podpora pro venkov

Lídr kandidátky ČSSD je přesvědčen o tom, že je nutné, aby mladí lidé na venkově vychovávali své děti, aby se zapojili do sportovního a kulturního života ve své obci či městě. Jenom tak může být náš kraj stabilní i v dalších letech. A to nejde bez velké podpory státu. „A o to se celých dvanáct let za mého působení ve vedení Plzeňského kraje spolu se zaměstnanci krajského úřadu snažím. Za tuto dobu jsme z rozpočtu Plzeňského kraje nainvestovali do venkova více než 1,2 miliardy korun," připomíná.

Funkci náměstka hejtmana vykonává Ivo Grüner už 12 let a za tu dobu se Plzeňský kraj velice změnil.  „Významnými investicemi, jak Plzeňského kraje, tak i peněz z Evropské unie jsme dosáhli velkého zlepšení v rámci infrastruktury, ať už se jednalo o rekonstrukce silnic nebo zkvalitnění veřejné dopravy. Pomohli jsme vybavit školy, sociální zařízení, sportoviště a nemocnice. Připravili jsme projekty, které přilákaly do našeho kraje mnohé investory z celého světa především podél dálnice D5 a v blízkosti města Plzně. Pomohli jsme také snížit nezaměstnanost, která v roce 2009 byla v Plzeňském kaji více než 20 procent. V současné době je míra nezaměstnanosti 3,2 procenta," podotýká.

Fondy EU

„Za posledních dvanáct let jsme do Plzeňského kraje získali na krajské projekty více než 35 miliard korun z evropských fondů. Peníze byly určené zejména na silnice II. a III. třídy, dále do nemocnic, muzeí, ale i pro obce a neziskové organizace. A nezapomínalo se ani na podnikatele, na nové strojní vybavení a technologie. Můžu říci, že bez pomoci EU bychom některé projekty vůbec nemohli realizovat. Například západní obchvat města Plzně, na který nám EU přispěla více než 2,5 miliardy korun,“ vyjmenovává Grüner ty největší projekty s podporou EU.

Pomocí regionálního operačního programu ROP NUTs II Jihozápad bylo v Plzeňském a Jihočeském kraji do roku 2016 investováno téměř 19 miliard korun. Podpořených projektů je více než 700, z toho největší objem peněz šel na silniční projekty, ať už je to obchvat Klatov, Chanovic, Rokycan a další. Druhou nejvýznamnější investicí jsou podle Grünera projekty nemocnic, například výstavba nového monobloku Klatovské nemocnice. Ale aktivní byli i starostové obcí a měst, díky financím z regionálního operačního programu mohli realizovat například rekonstrukce náměstí v Dobřanech, Nýřanech, Spáleném Poříčí, místní komunikace v Bezdružicích, Horní Bříze, koupaliště a knihovna v Kralovicích a podobně.

„Mně osobně se nejvíce líbí relativně malý projekt, a to projekt Klatovských katakomb. Tam se pomocí evropských dotací realizovala rekonstrukce pietního místa uložení světově proslulých klatovských mumií. V tomto projektu se spojila nádherná rekonstrukce podzemí Klatovských katakomb s vědeckými poznatky o mumiích a životě mnichů. EU přispěla 92,5 procenta z celkové ceny projektů v rámci spolufinancování projektů. Z toho vyplývá, že čerpání fondů EU je výhodné. Bez evropských dotací by se nemohl uskutečnit ani nákup nových vozů záchranky, které se již podobají malým chirurgickým sálům,“ zdůrazňuje Ivo Grüner.

Informatika

Velké úspěchy a pokroky slaví kraj také v oboru informatiky. „Zhruba před osmi lety jsme začali budovat páteřní síť optických vláken po celém kraji. Dnes máme vybudovanou vlastní síť vysokorychlostního internetu Camel NET a jejím prostřednictví jsou propojeny úřady, školy, muzea, policie, nemocnice a další, v rámci fungování státní správy a samosprávy. Společně se starosty se snažíme vybudovat i metropolitní sítě a umožnit bezpečné a rychlé připojení i v jednotlivých městech a obcích,“ pokračuje náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Informatika je dnes podle jeho slov jedním z nejdůležitějších odborů úřadu Plzeňského kraje. Nejen proto, že zabezpečuje fungování a bezchybný chod všech zařízení, které potřebují všichni úředníci, ale i proto, že pomáhá propojovat jednotlivá města a obce Plzeňského kraje novými technologiemi.

Přeshraniční spolupráce

„Sousedství s Bavorskem je pro nás hnacím motorem a objektem pro srovnávání. S klidným srdcem mohu konstatovat, že jsme se úrovni Bavorska v mnoha hlediscích přiblížili. Dříve šlo jen o vazby v příhraničních oblastech. Dnes je spolupráce posunutá do celého kraje. Posun vidím hlavně v rovině spolupráce hospodářských a řemeslných komor. Cením si také spolupráce složek IZS,“ dodal Ivo Grüner, lídr ČSSD pro krajské volby v Plzeňském kraji.