Hlavní tah u hraničního přechodu Folmava čeká rekonstrukce

Zveřejněno v Z regionu
Od - sobota, 21. srpen 2021 06:38
Hlavní tah u hraničního přechodu Folmava čeká rekonstrukce ilustrační. Foto: pixabay

Ředitelství silnic a dálnic zahájí v pondělí 23. srpna opravu komunikace I/26 v blízkosti hraničního přechodu Folmava. Stavebními úpravami projde úsek na území obce Dolní Folmava dlouhý zhruba 1 200 metrů, který začíná u meteohlásky Folmava a končí kruhovým objezdem před hraničním přechodem. Součástí stavby za 16,5 milionu je také kruhový objezd.

0002"Silnice v tomto úseku vykazuje řadu závad jako ztrátu asfaltového tmelu, hloubkovou korozi, výspravy, výtluky a poškození okrajů vozovky u okružní křižovatky. Plánovanou opravou zde následně dojde k odstranění uvedených závad a také k prodloužení životnosti konstrukce silnice. Stavební práce budou zahrnovat například obnovu asfaltového souvrství vozovky, výměnu silničních obrub, úpravu odvodnění komunikace a také předláždění krajů okružní křižovatky," popsal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Oprava bude prováděna za provozu a doprava bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově. "Pokud během provádění stavebních úprav nedojde k neočekávaným událostem, měla by být oprava komunikace hotová do konce letošního roku. V případě nutnosti bude oprava dokončena po zimní technologické přestávce, která by probíhala od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022. Během zimní přestávky by však komunikace byla průjezdná oběma směry pouze s minimálním omezením," podotkl Koloušek.