×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

Hejtmanství odmítlo plány bývalého sportovce na stavbu šumavské ekofarmy

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 5. prosinec 2019 21:18
Krajský úřad Plzeňského kraje Krajský úřad Plzeňského kraje.

Na zamítavé stanovisko odboru životního prostředí plzeňského krajského úřadu narazily plány podnikatele a bývalého cyklokrosaře Romana Kreuzigera. Ten chtěl stavět v někdejší šumavské obci Zhůří nedaleko Horské Kvildy ekofarmu se zázemím. Úřad posuzoval možný vliv zamýšlených staveb na životní prostředí (EIA). S negativním posudkem EIA nelze získat stavební povolení.

Proti záměrům bývalého sportovce se staví šumavský národní park i ekologické organizace. Podle nich jsou opuštěné náhorní lučiny u Zhůří velmi cenné a stavby by zasáhly a poškodily stanoviště chráněné soustavou Natura 2000 a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

Podnikatel koupil v roce 2015 pozemky v bývalém Zhůří za miliony korun a plánoval částečnou obnovu obce zaniklé v roce 1952. Park ho žaloval kvůli tomu, že předkupní právo na ně měla mít podle zákona o ochraně přírody správa parku. Okresní a později krajský soud ale rozhodly v Kreuzigerův prospěch. Jeho plány počítají se stavbou roztroušených dřevěných domů.

Původní rozsáhlejší projekt nechal přepracovat, chtěl postavit ekofarmu, šumavský dům, ovčín se stodolou a pasteveckou stanici, dále kapli a několik menších staveb, jako je studna, vodojem, požární nádrž či kiosek. Největší objekt měl stát na místě zbořeniště domu, kde jsou ještě dnes dvoumetrové zdi.

Krajský úřad ale při posuzování vlivů na životní prostředí dospěl k závěru, že projekt by trvale i dočasně poškodil přírodní biotopy a negativně ovlivnil přírodní funkce krajiny a krajinný ráz. Výstavba a zejména provoz areálu by také negativně ovlivňovaly a zatěžovaly území a biotopy, odtokové poměry i hladinu podzemní vody. Záměr výstavby pokládá úřad plochou i kapacitou objektů za naddimenzovaný a nevhodný. Obává se o cenné louky s chráněnými druhy rostlin, například vstavačů. Za problematickou považuje také plánovanou pastvu ovcí, které by mohly spásáním a také trusem ohrozit velké množství chráněných rostlin.

Kreuziger se podle médií nechce plánů na stavbu ve Zhůří vzdát a chystá se prosadit znovu upravený projekt.

čtk