Geopark Barrandien nabízí komentované prohlídky

Za nejstaršími obyvateli moří aneb jak se žilo trilobitům v Čechách, za podzemním kaolínem a třetihorním vulkánem Plzeňska, krajem kaolinových dolů nebo za místem, kde se těžilo uhlí vás provedou komentované prohlídky, které pořádá Geopark Barrandien. Některé z komentovaných prohlídek jsou pro pěší turisty, další pak pro cyklisty.