FN Plzeň zmodernizovala a rozšířila dvě ambulance v borském areálu

Zveřejněno v Aktuálně
Od - pátek, 12. duben 2024 17:07
FN Plzeň zmodernizovala a rozšířila dvě ambulance v borském areálu Foto: FN Plzeň

Po rozsáhlýc rekonstrukcích zahájily provoz ve Fakultní nemocnici Plzeň na Borech dvě pracoviště – Ambulance pro léčbu bolesti Anesteziologickoresuscitačního oddělení a dětská ambulance Urologické kliniky. Oba provozy se přestěhovaly do nových prostor, rozšířily svoji kapacitu a získaly moderní a komfortní zázemí pro pacienty i personál.

c  d tsk urologie 1712916797048Vytížená Ambulance pro léčbu bolesti Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v borské části fakultní nemocnice ročně provádí až 3 200 ošetření pacientů s chronickými bolestmi. V nových prostorách pavilonu 54 se otevřela veřejnosti po sedmiměsíční rekonstrukci, která stála zhruba 6,8 milionů korun. Ambulance, která byla dosud stísněna v jedné místnosti, se nyní rozkládá na 165 m2 a disponuje dvěma ordinacemi s aplikační ambulancí a stacionářem pro dohlídání pacientů po výkonech.

„V ambulanci poskytujeme komplexní péči pacientům s chronickou bolestí, jako jsou například bolesti zad, kloubní artrózy, nádorová onemocnění, bolesti při diabetické polyneuropatii, po pásovém oparu, neuralgii trojklaného nervu, roztroušené skleróze a dalších vzácnějších stavech. Léčba je většinou farmakologická s možností infuzní terapie, léčebnými obstřiky, akupunkturou či elektroakupunkturou nebo nefarmakologická s invazivními výkony. Naším cílem je naplánovat pacientovi medikamentózní léčbu, pravidelné užívání léků a zabránit bolesti rozvinout se v její plné míře,“ vysvětluje primář Anesteziologicko-resuscitačního oddělení FN Plzeň Štěpán Bejvančický.

Pacienti se mohou objednávat na základě doporučení od svého praktického či odborného lékaře nebo při dlouho trvající bolesti. „U většiny pacientů, kteří navštěvují ambulanci pro léčbu bolesti, se prolínají fyzické problémy s psychickými a sociálními, a proto je k nim třeba přistupovat individuálně s empatií a pochopením. Toto pracoviště je tak pro mnoho z nich doslova záchranou,“ doplňuje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Také dětská ambulance Urologické kliniky se přestěhovala do větších prostor do pavilonu 22 na Borech. Disponuje nyní novou prostornou ordinací pro dětské pacienty s kvalitním sonografickým přístrojem, čekárnou s místem na kočárky, přebalovacím pultem a herním koutkem. Rekonstrukce vyšla na zhruba 700 tisíc korun. „Ročně zde v ambulantním traktu ošetříme více jak 3 000 dětí, v posledním roce došlo dokonce k nárůstu o téměř 700 těchto nejmenších pacientů. Zajišťujeme péči o pacienty od kojeneckého věku až do dospělosti pro celý západočeský region, děti často i z Karlovarského kraje. Zabýváme se problematikou vrozených vývojových vad močové soustavy a chlapeckého genitálu, nočním pomočováním, ale i dysfunkčními poruchami mikce,“ představuje pracoviště přednosta Urologické kliniky FN Plzeň Milan Hora.

Urologové úzce spolupracují s Dětskou klinikou a s Neonatologickým oddělením, dále také s kolegy z Kliniky zobrazovacích metod, a to jak v rámci sonografie a magnetické rezonance, tak v indikovaných případech i při vyšetření počítačovou tomografií s minimální radiační zátěží. Nezbytná je také spolupráce s anesteziology. „Nejmenší děti jsou operovány na centrálních sálech na Lochotíně, větší děti na sálech Urologické kliniky v borském areálu. Nejčastějšími výkony jsou operace na zevním genitálu, například obřízka nebo nesestouplé varle. Dále provádíme rekonstrukční výkony při vrozených vývojových vadách ledvin a močovodů nebo rekonstrukční výkony pro hypospádii, což je vrozený rozštěp močové trubice na spodní straně penisu," uvádí dětská uroložka a zástupkyně přednosty Olga Dolejšová.

„Úspěšný rozvoj nemocnice není jen o nových pavilonech a milionových investicích do modernizace přístrojů, ale i o těchto zdánlivě menších krocích, které jsou pro dané pracoviště velice potřebné. Výrazně pomohou se zlepšením komfortu péče o pacienty a také jich kapacitně zvládneme mnohem více ošetřit. Věřím, že i personál tuto proměnu vítá a bude se jim v těchto krásných nových prostorách příjemně pracovat,“ dodává ředitel Šimánek.