Dvě ulice v Plzni Malesicích se dočkají nového „zelenějšího“ povrchu

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 28. květen 2022 14:12
Dvě ulice v Plzni Malesicích se dočkají nového „zelenějšího“ povrchu Zdroj foto: Správa veřejného statku města Plzně

Nový kombinovaný povrch, který má přispět k zadržování vody v krajině, dostanou ulice Kyjovská a Nad Zámkem v devátém plzeňském obvodě Malesice. Za stavbu za necelé tři miliony, která zahrnuje i plochy pro přístřešek s kontejnery na tříděný odpad, zaplatí Správa veřejného statku města Plzně tři miliony korun. Stavební práce začaly v pátek 27. května a budou trvat měsíc.

220526 Malesice 2Obyvatele v ulicích Kyjovská a Nad Zámkem v Malesicích se dočkají nového povrchu ve svých ulicích, kde byl dosud jen povrch provizorní. Vznikne zde zatím jen málo využívané řešení v kombinaci asfaltového povrchu s pásem zasakovací vegetační dlažby. „S nedostatkem srážek bojujeme v posledních letech stále více. Tam, kde to jde, se chceme svádění dešťových vod do kanalizace vyhnout. Řešení použité pro komunikace v Malesicích je jedním z malých příspěvků k zadržování vody v krajině,“ řekl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Tyto komunikace, které slouží téměř výhradně rezidentům, měly již od počátku pouze provizorní povrch. Nevyhovující živičný povrch s absencí odvodnění je nekomfortní hlavně v zimě a po dešti. Správa veřejného statku města Plzně na žádost městského obvodu také vybuduje plochu pro kontejnery na tříděný odpad. „V Malesicích teď budujeme šest nových míst na separovaný odpad. Jedno z nich vznikne právě v Kyjovské ulici. Na všech budou přístřešky, kolem dokola obložené modřínovým dřevem. Město nám na ně přispělo z Fondu životního prostředí,“ vysvětlil starosta Městského obvodu Plzeň 9-Malesice Aleš Tolar.

Ulice nově získá 1,5 metru široký asfaltový pás, vedle něhož bude 2 metry široký pás zasakovací vegetační dlažby s výplní ze štěrkodrti, který umožní odvádět dešťovou vodu z povrchu komunikace. „Toto řešení je levnější než budování kanalizace na dešťovou vodu. Již jsme si ho vyzkoušeli v lokalitě Na Výsluní,“ uvedl Radek Zeman z Úseku komunikací Správy veřejného statku města Plzně.

Stavba bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě bude uzavřena ulice Nad Zámkem, v druhé etapě dojde k uzavření ulice Kyjovská a slepé části ulice Nad Zámkem. V každé etapě bude nutné parkovat vozidla mimo prostor stavby, přístup k nemovitostem pro obyvatele asi 30 rodinných domů však bude zajištěn.