Domažlické děti dostaly dárek už před Štědrým dnem. Budou chodit do nové školky

Zveřejněno v Z regionu
Od - středa, 22. prosinec 2021 08:49
Domažlické děti dostaly dárek už před Štědrým dnem. Budou chodit do nové školky Foto: město Domažlice

Moderní bezbariérová budova mateřské školy vyrostla v domažlické Petrovické ulici. Objekt má tři oddělení, dohromady zde najde zázemí 75 dětí. ,Projekt navýší současnou kapacitu školek ve městě o 48 míst.

M 2V zahradě mateřské školy jsou již vysázeny stromky a keře,  které doplní venkovní herní prostředí o důležité přírodní prvky. Vysázeny byly 3 javory babyka, 3 habry obecné, jabloň rubinula a dva keře rhododendron. Novostavba mateřské školy je umístěna v areálu bývalých kasáren, konkrétně pak v místech bývalého vojenského nástupiště. Jedná se o lokalitu, kde je plánovaná výstavba bytových domů. Stavba komunikací a inženýrských sítí pro budoucí bytové domy bude dokončena v příštím roce. 

Školka se skládá ze tří dvou podlažních bloků, které mají plochou střechu. Na centrální vstupní část s hlavním komunikační prostorem navazují dvě boční křídla, ve kterých se nachází samotný provoz školky. Dominantní prvky fasády tvoří velkoformátová okna, která dětem poskytují maximální propojení vnitřního a vnějšího prostředí. "Z hlediska barevného řešení je hlavní plocha fasády ponechána v nerušivé světlé barvě, na vstupní části a u venkovních únikových schodišť je použit dřevěný modřínový obklady s přirozeným vhledem dřeva a všechny pohledové kovové prvky spojuje zelená barva,“ uvedl projektant Zbyněk Wolf. Na stavbu bylo podle něj použito vápenopískové zdivo s vnějším zateplením. Stropní konstrukci a plochou střechu tvoří kombinace panelů a monolitické železobetonové desky. Okna mají zasklení z izolačního trojskla, rámy jsou hliníkové. Stínění oken je zajištěno vnějšími žaluziemi. 

Ve školce jsou 3 třídy, každá pro 25 dětí. "Každá třída tvoří samostatný funkční celek,“ uvedl starosta Domažlic Zdeněk Novák. Každé oddělení má samostatně řízené umělé větrání se zpětnou rekuperací tepla, což zajišťuje maximálně zdravé vnitřní prostředí. Na školce je dále zpětně využívána takzvaná šedá voda. "Jedná se o vodu z umyvadel, která je zpětně čištěná a v kombinaci s dešťovou vodou využívána ke splachování toalet. V budoucnu je dále možné instalovat na střechu solární panely,“ doplnil místostarosta města Stanislav Antoš.

M 3