Dobrovolní hasiči převzali od města Plzně nová vozidla za více než pět milionů korun

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 15. březen 2023 14:16
Dobrovolní hasiči převzali od města Plzně nová vozidla za více než pět milionů korun Foto: město Plzeň

Město Plzeň dnes předalo čtyři nová vozidla Volkswagen Transporter zástupcům jednotek sborů dobrovolných hasičů z Hradiště, Litic, Malesic a Bukovce. Cena jednoho vozu činí 1,4 milionu korun. Celková částka 5,6 milionu korun byla uhrazena z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

Dobrovolní hasiči se dlouhodobě zasazují o ochranu obyvatel, pomáhají při mnoha mimořádných událostech a také se výraznou měrou zapojují do veřejného života tím, že se starají o volný čas dětí a mládeže či organizují společenského života v jednotlivých plzeňských čtvrtích. Snažíme se jim pomáhat třeba tak, že jim zajistíme potřebnou techniku. Dnes jsme předali čtyři vozy a během letošního roku nakoupíme ještě další čtyři automobily tohoto typu pro dobrovolné hasiče z Bolevce, Křimic, Doubravky a Skvrňan. Pro dobrovolné hasiče pořídíme i další techniku,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Vozidla Volkswagen Transporter 6.1 Kombi TDI v červené barvě jsou devítimístná. „Budeme nový automobil využívat především k přepravě dětského družstva mladých hasičů na soutěže i různé kulturní a sportovní akce. K dispozici však bude také výjezdové jednotce našeho sboru,“ popsal velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bukovec Jaroslav Žák. Zároveň dodal, že SDH Bukovec dlouhodobě spolupracuje s městem Plzní: „Pomáháme koordinovat různé společenské akce, provádíme protipožární zabezpečení. Město nám pravidelně pomáhá dovybavit se technikou, jejíž pořízení by pro našeho zřizovatele bylo finančně zatěžující.“

Podobným způsobem nové vozidlo využijí také v Liticích. „Transporter poslouží k dopravě členů naší jednotky na místo zásahu a také při evakuaci osob v případě jejich ohrožení. Budeme s ním přepravovat naše členy na školení či mladé hasiče na soutěže,“ uvedl velitel Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Litice Rudolf Klečanský. Také litický sbor dlouhodobě s městem Plzní spolupracuje. Pomáhá například při organizaci Slavností svobody nebo se zajištěním akce Bezpečné město.

Obrázek WhatsApp 2023 03 15  v 14.26.271

„Od města Plzně se nám dostává výrazné podpory v zajištění obnovy našeho technického vybavení. Moc si toho ceníme,“ poznamenal Rudolf Klečanský. „V Malesicích vozidlo bude využito k dopravě jednotky sboru dobrovolných hasičů k hašení požárů a k provádění záchranných i likvidačních prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,“ vysvětlil Zdeněk Vlček, člen malesického SDH a tamní zastupitel.

„Nové vozidlo bude využívat především naše hradišťská výjezdová jednotka k hasičské činnosti. Plánujeme ale také, že poslouží k dopravě při nejrůznějších akcích, které organizujeme nebo se na jejich pořádání podílíme, ať již ve spolupráci s druhým městským obvodem nebo s městem Plzní, jsou to například Slavnosti svobody, Dětské dny ve Chvojkových lomech či různé adventní akce,“ uvedl velitel jednotky SDH Hradiště Jan Nový.  

Plzeň pomáhá s pořizování techniky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů dlouhodobě. „Například loni bylo z rozpočtu města zakoupeno sedm přenosných motorových stříkaček, které slouží hasičům k čerpání vody z přírodních i umělých zdrojů a k dálkové přepravě vody při požárech, a také k čerpání vody ze zatopených míst a objektů při povodních. V letošním roce budeme prostřednictvím magistrátního odboru bezpečnosti pořizovat přenosné motorové stříkačky i s příslušenstvím pro další dovybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů moderní zásahovou technikou,“ informoval radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer. 

„V současné době je městskými obvody na území Plzně zřizováno 16 jednotek sborů dobrovolných hasičů. Jejich rozmístění téměř kopíruje historické obce, které se postupně připojily k Plzni. Tyto jednotky jsou neodmyslitelnou součástí integrovaného záchranného  systému při likvidaci velkých požárů a následků živelních pohrom,“ připomněl Michal Hausner, člen Bezpečnostní rady ORP (obce s rozšířenou působností) Plzeň, starosta městského obvodu Plzeň-6 Litice a náměstek starosty sboru SDH Litice.