Dobrá zpráva pro řidiče, oprava průtahu Nepomukem pro letošní rok končí

Zveřejněno v Z regionu
Od - pondělí, 12. prosinec 2022 08:59
Dobrá zpráva pro řidiče, oprava průtahu Nepomukem pro letošní rok končí Foto: ŘSD

Práce na opravě více než 600 metrů dlouhého úseku silnice I/20 na průtahu městem Nepomuk se pro letošní rok blíží ke konci. Nejpozději na konci týdne by měly být z opravovaného úseku odstraněny provizorní semafory.

„Úsek od Špitálského rybníka až po křižovatku u Normy už je dokončená. Nyní práce probíhají hlavně v úseku od Normy až ke stavebninám u okružní křižovatky. Na této části komunikace byla v průběhu minulého týdne položena ložná vrstva vozovky. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám pak budou práce na komunikaci zastaveny a k pokládce obrusné vrstvy vozovky a k úplnému dokončení stavby dojde na jaře následujícího roku,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek s tím, že během zimy bude v místě stavby omezení provozu pouze minimální a doprava bude v době technologické přestávky vedena obousměrně bez potřeby kyvadlového provozu.

Důvodem opravy silnice I/20 v úseku od Špitálského rybníku až po okružní křižovatku byly poruchy, které už vozovka vykazovala, jako je například ztráta asfaltového tmelu, příčné i podélné trhliny, vysprávky, olámané kraje vozovky nebo vyjeté koleje. Kvůli zvýšenému zatížení vozovky také muselo dojít k jejímu zesílení.

V místech odbočovacího pruhu směrem na náměstí už je z větší části vybudován dělicí ostrůvek s možností zřízení místa pro přecházení. Za stavební úpravy zaplatí ŘSD 29,2 mil. Kč bez DPH.