Do Tříkrálové sbírky se na západě Čech zapojí až 4000 koledníků

Rekordní počet 1300 až 1350 skupinek koledníků se na začátku příštího roku zapojí na západě Čech do 20. ročníku Tříkrálové sbírky. Lidé potkají až 4000 koledníků v desítkách města a obcí Plzeňského, Karlovarského a malé části Středočeského kraje, které patří pod plzeňskou diecézi. Po regionu budou koledníci chodit od 1. do 14. ledna, slavnostní zahájení sbírky se uskuteční 3. ledna v Chebu a Sokolově. V obou krajských městech – Plzni a Karlových Varech – je slavnostní zahájení s doprovodným programem připraveno na 6. ledna a zapojí se do něj i představitelé měst. Informoval o tom Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň, která v plzeňské diecézi akci organizuje.

Až dosud se každoročně výtěžek sbírky v diecézi zvyšoval. Letos se do 1222 zapečetěných pokladniček vybralo v diecézi rekordních 5,47 milionu korun. Z toho bylo v Plzni do 123 pokladniček téměř tři čtvrtě milionu korun. O rok dříve se vybralo v diecézi do 1168 kasiček přes pět milionů. „Bude-li celostátně letošní koledování stejně hojné jako v minulém roce, dosáhne celkový výtěžek sbírky za dobu její existence částky 1,5 miliardy Kč,“ uvedl mluvčí diecézní charity Petr Šimek.

Peníze ze sbírky zůstávají většinou v místě koledy a nejčastěji slouží na sociální projekty diecézní, městské nebo oblastní charity a jednotlivých farností. Jde hlavně o podporu domovů pro seniory, matek s dětmi v tísni, hospiců, azylových domů, sociálně slabých, terénních krizových služeb, klientů s Alzheimerovou chorobou či lidí ohrožených bezdomovectvím. Vybrané peníze slouží i k podpoře humanitárních projektů v Jižní Americe. V některých místech jde koleda konkrétním příjemcům. Například v Mladoticích na severním Plzeňsku vzniklo nové kolední místo. Místní lidé tam chtějí z výtěžku koledy podpořit hendikepovaného spoluobčana a získat pro něj peníze na úhradu speciální robotické protézy ruky. Poprvé se bude koledovat také například v Toužimi a v Teplé v Karlovarském kraji ve spolupráci s neziskovou organizací Český západ, která působí v sociálně vyloučených lokalitách regionu.

Kromě služeb charity v minulosti výtěžek sbírky podpořil například pětiletou dívku z Kraslic, která trpí mentální retardací a hypotonickým syndromem. Díky pomoci se sbírky jí mohli dědeček a babička, kteří se o ni starají, pořídit speciální boty a zaplatit fyzioterapeutickou rehabilitaci. Na rehabilitaci, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, přispěla sbírka i dalším dětem, chlapci s takzvanou nemocí motýlích křídel přispěla na speciální stravu a péči. Dětem z chudých rodin peníze ze sbírky pomohly s nákupem školních pomůcek nebo obědů ve škole a ve školce.

čtk