Devítiletá Katka trpí nevyléčitelnou nemocí, pomoci ji může asistenční pes

V březnu roku 2017 se dnes devítileté Kateřině Ele Kondelčíkové a její rodině změnil život od základu. Bylo jí totiž diagnostikováno nevyléčitelné onemocnění cukrovky prvního typu. Od té doby je Kačka odkázána na pravidelnou aplikaci inzulinu. Protože jí ale hladina krevního cukru v krvi neustále kolísá, může i přes léčbu kdykoliv zkolabovat. Předejít tomu nejhoršímu by jí mohl pomoci speciálně vycvičený asistenční pes.

Devítiletá Kateřina Ela Kondelčíková měla v březnu roku 2017 první záchyt onemocnění Diabetes Mellitus 1. typu. Toto onemocnění je nevyléčitelné, pacienti jsou odkázáni na podávání inzulinu a nemoc velmi ovlivňuje jejich život. Inzulinoterapie s sebou přináší riziko častého výskytu příliš nízké hladiny krevního cukru (hypoglykémie), se kterou jsou spojeny další projevy a komplikace jako poruchy vědomí, křeče, bolesti hlavy, zmatenost, porucha řeči, neschopnost se soustředit a v těžkých případech může nemocný upadnout do kómatu. Tento vážný stav, pokud není včas řešen, bohužel vážně ohrožuje život nemocného. „Dcera, podobně jako další děti s diabetem, musí být pod neustálým dohledem. U Katky se navíc vyskytuje labilní forma diabetu, kdy hodnoty glukózy v krvi reagují kolísavě na inzulín a příjem uhlohydrátů. Jako následek se objevují nevysvětlitelně vysoké či naopak nízké glykémie. Dcera je sice napojena na monitorovací senzor, ale je to jen technika, která není bohužel stoprocentní a může kdykoliv selhat,“ uvedla Katky maminka Alice Kondelčíková.

Problémům by mohl předejít speciální asistenční pes, který pomůže hlídat nebezpečné výkyvy hladiny krevního cukru v průběhu dne, ale především v noci. Tito psi jsou speciálně vycvičeni pro osoby s diabetem 1. typu, reagují na změny glykemie nad i pod normální hodnoty a od jiných klientů, kteří již pomoc detekčních psů využívají víme, že pes obvykle reaguje až o 10 minut dříve, než na změnu hladiny cukru v krvi zareaguje senzor. Výhoda a pomoc psa však spočívá také v tom, že na aktuální změnu stavu svého páníčka upozorní dotekem, případně přivolá pomoc další osoby stiskem signalizačního tlačítka nebo štěkotem a přinese také život zachraňující potřeby. Včasným detekováním a značením změn glykemie pes snižuje výskyt příliš vysokých nebo nízkých kladin krevního cukru, protože klient nebo jeho asistent může na tyto změny ihned reagovat a včasným upozorněním může pes i zachránit život nemocného. „Neustálé hlídání zdravotního stavu dcery je opravu velice náročné a zejména hlídání glykemií v průběhu noci, které zajišťuji pouze já, znamená při zhoršení Katčina stavu, že někdy vůbec nespím. Pomoc detekčního psa by v tomto směru byla opravdu veliká,“ uvedla maminka Katky.

Od začátku března letošního roku začala sbírka, která má nemocné Kačce zajistit možnost pořídit si právě speciálně vycvičeného asistenčního psa. Prozatím se podařilo vybrat částku 297 000 korun. Přispěli jednotlivci, nadace a různé spolky či zájmové skupiny. Součástí sbírky byla též facebooková dražba obrázku od známého ilustrátora Adolfa Dudka. Spolek Pes pro Tebe vybere a speciálně vycvičí detekčního psa, který Kačce pomůže hlídat její zdravotní stav. Ve čtvrtek 18. června od 19 hodin se koná live stream na FB Pes pro Kačku, kde bude přítomen tým sbírky, Kačka s maminkou a vystoupí i další umělci. Hlavním cílem je především poděkovat těm, kteří sbírku jakkoliv podpořili.