Další rekonstrukce silnice, další komplikace pro řidiče. Kde tentokrát?

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 25. červen 2021 06:46
Další rekonstrukce silnice, další komplikace pro řidiče. Kde tentokrát? ilustrační

Poté, co se musí řidiči počítat s dopravním peklem na Borech kvůli rekonstrukci Folmavské a Domažlické ulice, přichází další uzavírka. Kvůli rekonstrukci komunikace za Bílou Horou bude úplně uzavřena silnice číslo II/231 mezi městem Plzeň a obcí Zruč-Senec, konkrétně až k okružní křižovatce ulic Plzeňská x Pod Vysokou x V Koutě x K Průseku. Úplná uzavírka by měla začít 28. června a trvat maximálně do 12. září.

„Předmětem stavby je rekonstrukce komunikace II/231 v úseku konce zástavby městské části Bílá Hora, napojením na již zrealizovanou část silnice II/231 a ukončenou před nově vybudovanou okružní křižovatkou, před začátkem zástavby Zruč -Senec. Celková délka tohoto rekonstruovaného úseku je 1,710 kilometru. Součástí jsou úpravy sjezdů na přilehlé pozemky, terénní úpravy, zemní práce, opěrné zdi, svodidla, kácení mimo lesa, nové trubky pro optické kabely, sanace podloží, rozšíření komunikace a další,“ vysvětlil Václav Lacyk, koordinátor dopravních opatření města Plzně.

210624 Uzavirka Zruc

Objízdné trasy:

  • Ve směru na Zruč-Senec: po nově vybudované přeložce silnice č. I/20 (prodloužení Studentské ulice) v Plzni, silnici č. I/27 Plaská v Plzni, silnici č. I/27 mezi obcí Plzeň a Třemošná, silnici č. II/180 (Zálužská, Plzeňská, Keramická) v obci Třemošná, silnici č. II/180 mezi obcí Třemošná a Zruč-Senec, silnici č. II/180 v obci Zruč-Senec, silnici č. II/231 Plzeňská v obci Zruč-Senec.
  • Ve směru na Plzeň (Bílou Horu):  po silnici č. II/231 Plzeňská v obci Zruč-Senec, silnici č. II/180 v obci Zruč-Senec, silnici č. II/180 mezi obcí Zruč-Senec a Třemošná, silnici č. II/180 (Keramická, Plzeňská, Zálužská) v obci Třemošná, silnici č. I/27 mezi obcí  Třemošná a Plzeň, silnici č. I/27 Plaská v Plzni, místní komunikaci III. tř. č. C 1528 Okounová v Plzni,  místní komunikaci III. tř. č. C 1529 K Prokopávce v Plzni,  místní komunikaci III. tř. č. C 2101 Malý Bolevec v Plzni,  místní komunikaci II. tř. č. B 2101 U Velkého rybníka v Plzni,  silnici č. II/231 Na Roudné v Plzni, silnici č. II/231 28. října v Plzni, z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce komunikace.
  • Ve směru z centra města na Bílou Horu: po silnici č. I/27 Plaská v Plzni, místní komunikaci III. tř. č. C 1528 Okounová v Plzni, místní komunikaci III. tř. č. C 1529 K Prokopávce v Plzni, místní komunikaci III. tř. č. C 2101 Malý Bolevec v Plzni, místní komunikaci II. tř. č. B 2101 U Velkého rybníka v Plzni, silnici č. II/231 Na Roudné v Plzni, silnici č. II/231 28.října v Plzni.