Čtyřicítka vysokoškoláků získala stipendium. Za sport, práci navíc nebo tvorbu podcastů

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 19. říjen 2022 08:06
Čtyřicítka vysokoškoláků získala stipendium. Za sport, práci navíc nebo tvorbu podcastů foto: ZČU

Čtyřicítka vynikajících studentek a studentů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy převzala minulý týden v Měšťanské besedě mimořádná stipendia rektora ZČU, hejtmana Plzeňského kraje a primátora města Plzně.

Mimořádným stipendiem oceňuje Západočeská univerzita společně s Plzeňským krajem a městem Plzní studenty, kteří svoji alma mater reprezentují na vědeckých, kulturních či sportovních soutěžích, rozvíjejí mimořádné aktivity nad rámec studia a dosahují vynikajících výsledků. Stipendium rektora za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech letos získalo deset studentů ZČU, další desítku talentovaných ocenil rektor mimořádným stipendiem za sportovní úspěchy. Deset studentů obdrželo stipendium hejtmana Plzeňského kraje a deset stipendium primátora města Plzně. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

„Západočeská univerzita si váží mimořádných studentských osobností, které ji v oblastech odborných nebo ve sportovní činnosti reprezentují v Česku a v zahraničí nebo které své nadání a energii věnují celospolečensky prospěšným aktivitám. Každoročně udělované mimořádné stipendium je vyjádřením poděkování a podpory,“ vysvětluje rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Stipendium rektora získal například Martin Plechatý z Pedagogické fakulty ZČU mimo jiné za přípravu podcastů s významnými osobnostmi ze světa historie, kultury, vědy či sportu Plzeňský historik, nebo Jan Mikeska, manažer vítězného týmu 18. ročníku mezifakultního univerzitního projektu DESING+. Jím vedený tým získal 1. místo za nejlepší konstrukční a designérské zpracování tématu Duální autonomní tramvaj.

Hejtmanství zdůrazňuje důležitou roli mladé generace a její podporu. „Jsou to lidé, kteří tvoří naši budoucnost. Už od roku 2004 podporuje stipendii Plzeňský kraj ty studenty, kteří se věnují významným i netradičním projektům, pracují jako dobrovolníci nebo jsou úspěšní na poli sportu. Ti všichni dělají Plzeňskému kraji dobré jméno,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Krajské stipendium a finanční prémii 20 tisíc korun přezval mimo jiné Kryštof Škrdlant, který spolupracuje na výuce první pomoci a dalších edukativních a preventivních činnostech FZS na středních a základních školách, a to formou přednášek nebo ukázek nácviku první pomoci při modelových situacích.

Plzeň je atraktivním městem pro studenty nejen z ČR, což je podle Pavla Šindeláře, který naposledy vedl Plzeň jako primátor, zásluha Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty. „Studentům nabízejí jak moderní zázemí a vybavení pro svou výuku, tak výborné vyučující, ale i neustále se rozšiřující nabídku studijních oborů a specializací. Pozadu nezůstává ale ani město Plzeň jako takové. Snažíme se zde mladým lidem vytvořit skvělé podmínky jak pro život, tak i pro práci, aby u nás po studiu zůstali natrvalo,“ uvedl Šindelář.

Jedním z deseti držitelů stipendia plzeňského primátora je Gayane Botoyan, která na Pedagogické fakultě ZČU studuje hudbu. Studentka pochází z Arménie a věnuje se řadě aktivit nad rámec svých školních povinností, mimo jiné diriguje katedrální sbor. Také doprovází studenty a akademiky při hudebních vystoupeních na vernisážích, komorních koncertech apod. Gayane patří uznání o to více, že navštěvuje studijní program v českém jazyce.