Covid nebo válka krajské investice nezastaví. Chceme dál pokračovat v klíčových projektech, říká náměstek Zarzycký

Zveřejněno v Aktuálně
Od - čtvrtek, 31. březen 2022 14:06

Navzdory dopadům pandemie a současné situaci s migrační vlnou z Ukrajiny, které si vyžádají tlak a zvýšené náklady na krajské rozpočty, se Plzeňský kraj snaží i nadále investovat do všech oblastí, které zajistí jejich rozvoj a v konečném důsledku zlepší život občanům regionu. K prioritám patří zejména doprava, potvrdil náměstek hejtmana pro ekonomiku, investice a majetek Roman Zarzycký.

IMG 20220330 WA0001"Chceme pokračovat ve financování klíčových projektů v oblasti kultury a památkové péče, do vylepšení sociálních pobytových zařízení, životního prostředí a krajských nemocnic,“ říká Zarzycký (ANO).

K prioritám patří zejména doprava, která je každoročně finančně nejnáročnější. Velké výdaje jdou na dopravní obslužnost, vlaky a autobusy i na opravy a rekonstrukce silniční sítě v majetku kraje. Jen v této oblasti kraj plánuje letos proinvestovat 4,1 mld. Kč, což je více než 47 % rozpočtu výdajů kraje. Nejdůležitější a finančně nejnáročnější stavbou je zejména pokračování II. etapy stavby tzv. Západního okruhu Plzně.

„Západní okruh je dlouhý 3,6 km a je to skutečně naše nejnáročnější dopravní stavba, jak z hlediska finančního, tak stavebně technického. Vyžádá si celkem 2,2 miliardy korun,“ říká náměstek Roman Zarzycký a dodává: „Její význam je zcela zásadní pro odlehčení dopravní zátěže města Plzně, zejména odvedení dopravy z přetížené Karlovarské a Klatovské třídy, a pro propojení průmyslových zón od D5 směrem na Karlovy Vary.“

Nové dialyzační středisko v Klatovské nemocnici

Neméně důležitá je ale i péče o modernizaci a přístrojové vybavení nemocnic. V této sféře je připravena celá řada investičních akcí. Například zahájení modernizace Rokycanské nemocnice, které si vyžádají stovky milionů korun. V Rokycanské nemocnici se začalo budovat vnitřní parkoviště, pak by měla následovat poliklinická část a rekonstrukce kotelny, která už je v havarijním stavu. Před několika týdny také rada  kraje schválila vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení na stavbu nového dyalizačního střediska v Klatovské nemocnici, jejíž předpokládaná cena činí 62,15 milionu korun včetně DPH. „Plzeňský kraj je na financování této stavby připraven. Pro letošní rok převedl a schválil pro tento účel finanční prostředky ve výši 43,5 milionu korun a ty je odhodlán proinvestovat ještě v letošním roce,“ prohlásil náměstek pro oblast ekonomiky, investic a majetku Roman Zarzycký. Nová dialyzační  jednotka bude postavena na místě dnes málo využívané technické budovy a přestavbou tu vznikne nový dvoupodlažní pavilon. Stavba by měla být dokončena v roce 2023.

Rekonstrukce Domova sociální péče v Kralovicích

V oblasti sociálních služeb patří k nejnáročnějším investicím Plzeňského kraje rekonstrukce Domova sociální péče v Kralovicích (DSP). „V domě sociální péče v Kralovicích připravujeme velkou rekonstrukci, na níž bychom měli získat dotaci MPSV ve výši 46,38 milionů korun, a její první etapa by měla vyjít na 170 milionů korun.  I tuto stavbu chceme zahájit ještě letos,“ upřesnil náměstek hejtmana R. Zarzycký s tím, že celková předpokládaná cena stavby činí 254 milionů korun. „Financování  stavby bude probíhat vzhledem k zapojení dotace od ministerstva ex-post. Plzeňský kraj proto musí být připraven na profinancování celého tohoto projektu, neboť dotace bude zúčtována po dokončení realizace stavby. Rádi bychom, aby vysoutěžená cena díla byla nižší než cena předpokládaná a kraj ušetřil,“ přeje si Roman Zarzycký. Dodal také, že je pro financování projektu připraveno už prvních 29 milionů korun. Přístavba  a rekonstrukce Domu sociální péče v Kralovicích by měla být realizována v letech 2022 až 2023 a klientům zajistí dostatek soukromí, prostory pro kvalitní bydlení i pohyb lidí se sníženou schopností pohybu. Samozřejmostí je bezbariérové prostředí a dostatečné vybavení.

Plzeňský kraj rovněž chystá výstavbu nového domu sociálních služeb v Liblíně. Zámeček, ve kterém se nyní nachází, totiž nelze zrekonstruovat tak, aby odpovídal potřebám obyvatel.

„V neposlední řadě se staráme o kulturní zařízení, opravy historických památek, o muzea a galerie, atd. Ty jsou v řadě případů v památkových objektech, kde je údržba složitější. Vedle toho všeho také v rámci nejrůznějších dotačních programů kraj nezapomíná ani na podporu obcí a různých spolků, ať už jsou to sportovní kluby či dobrovolní hasiči,“ závěrem připomněl náměstek hejtmana Zarzycký.