Čistička vody v Plzni má za 100 milionů obnovená kalová pole

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 29. říjen 2021 06:37
Čistička vody v Plzni má za 100 milionů obnovená kalová pole Foto: Vodárna Plzeň

Vodárna Plzeň za zhruba 100 milionů korun obnovila v městské čistírně odpadních vod velká kalová pole na ploše přes 18 tisíc metrů čtverečních. V kalových polích, která si lze představit jako velké vybetonované vany, se čistírenské kaly přirozeně vysušují a potom se odvážejí k likvidaci.

„Kalová pole slouží k ukládání čistírenských kalů, které se v nich přirozeně vysušují a následně se odvážejí k likvidaci. Voda, která z kalů sesedne, se odvádí do kanalizace k dalšímu přečištění. K tomu slouží nově vybudovaná stoka napojená do hlavního sběrače v hloubce osmi metrů pod povrchem,“ vysvětlil generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský. O další ekologickou likvidaci zbylého materiálu se pak stará specializovaná odpadová firma. Pokud jsou na kalová pole uloženy kaly z malých čistíren odpadních vod, vozí se tyto následně k dalšímu zpracování na kompostárnu, kal z ČOV v Plzni, pokud prošel hygienickým zabezpečením, končí zapracováním do zemědělské půdy a výkopky z havárií jdou do recyklačního střediska.

„Součástí díla je kromě obnovy kalových polí i demolice stávajících nevyužívaných objektů, rekonstrukce dvou hal a kójí pro uskladnění sypkého materiálu určeného pro opravy havárií vody a kanalizace a kóje na výkopek z těchto havárií,“ uvedl vedoucí dodavatelské divize společnosti SMP CZ Tomáš Chvojka s tím, že s ohledem na snížení zátěže životního prostředí bylo na stavbě vybudováno mobilní recyklační centrum, kde se veškeré vybourané betonové konstrukce předrtily a použily do podkladních vrstev v celé stavbě. „Ušetřili jsme tím 17, 5 tisíce tun nově nakupovaných štěrkodrtí a investor tím ušetřil značnou část finančních prostředků,“ dodal Tomáš Chvojka. Kóje byly postaveny z betonových ´legokostek´, což je variabilní systém, jenž může být v budoucnu jakkoliv přestavěn. Celou stavbu uzavírají kompletně nové komunikace s ní související.

Vodárna Plzeň vloni vyrobila 14 420 tisíc kubíků vody a vyčistila 20 953 tisíc kubíků odpadní vody. Celkem provozuje 26 čistíren odpadních vod a 957 kilometrů kanalizační sítě s 97 čerpacími stanicemi. Prostřednictvím 33 tisíc přípojek zajišťuje odvod a likvidaci odpadních vod od cca 233 tisíc obyvatel.