Chystáte se na hory? Dohlédne na vás policie

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 15. leden 2021 18:16
policie Foto: M. Osvaldová

Pokud vyrazíte na Šumavu, dávejte si pozor, jestli neporušujete předpisy. Policisté se totiž zaměří na dodržování pravidel na horách a výjimkou nebudou ani společné hlídky se strážci přírody. 

"V následujících týdnech budou policisté zejména o víkendech dohlížet na dodržování vládních opatření a rovněž na zajištění veřejného pořádku. Pozornost policistů se také zaměří na bezpečnost a plynulost silničního provozu, a to především na hlavních silničních tazích vedoucích do Železné Rudy a do dalších návštěvnicky zajímavých horských oblastí. Zaměřovat se budeme i na správné parkování motorových vozidel, kdy bychom v této souvislosti chtěli opětovně upozornit řidiče, aby vozidla parkovali jen na místech k tomu určených a svým nevhodným parkováním  tak neznesnadňovali průjezd vozidel záchranných složek a byli ohleduplní k ostatním," popsala policejní mluvčí Pavla Burešová.

Po vzájemné dohodě se zástupci Národního parku Šumava a CHKO Šumava budou policisté dohlížet na některé lokality i se strážci přírody. Na základě podnětů od pracovníků těchto velkoplošných chráněných území se budou společné hlídky pohybovat zejména v území Královského hvozdu, tedy u Černého a Čertova jezera, dále na Modravě a Povydří, kde zaznamenali strážci přírody ze strany návštěvníků nejčastější problémy. "V této souvislosti tedy budeme společně dohlížet i na to, zda lidé neporušují usnesení vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny," dodala Burešová.