Chcete napustit bazén na zahradě? Pospěšte si, termíny závozů se rychle plní!

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 15. duben 2022 14:15
Chcete napustit bazén na zahradě? Pospěšte si, termíny závozů se rychle plní! ilustrační. Foto: pixabay

Chystáte se napouštět bazén na vaší zahradě? Právě teď je nejvyšší čas objednat si u VODÁRNY PLZEŇ a.s. cisternu a nechat si napustit zahradní bazén. Termíny závozů se s nastávajícími teplými dny rychle plní.

Cisterna bývá stále oblíbenější možností, jak si zajistit v bazénu čistou a nezávadnou vodu. "Je to tím, že veřejná vodovodní síť není pro velké odběry určená a při nedodržení pravidel hrozí, že zákazník způsobní problém sobě i sousedům. Pokud totiž roztočí kohoutek naplno, může dojít vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí k uvolnění usazenin na stěnách a následnému nežádoucímu zakalení vody. A to nejen přímo v místě odběru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. Způsob napouštění z kohoutku navíc není možno použít v lokalitách s nedostatečnou kapacitou vodního zdroje," popsala mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

V případě napouštění z vlastní studny se pak lidé mohou v bazénech setkat s různými nežádoucími látkami a s tím spojenou případnou likvidací chemikáliemi. "Jistotou kvality i toho, že neohrozíte odběr pitné vody ve vašem okolí, je proto napuštění bazénu cisternou," podotkla mluvčí. Za službu zákazník zaplatí vodné dle platného ceníku, stočné se neúčtuje. Připočítává se však cena za cestu cisterny a manipulační poplatek. "Naše cisterny disponují hadicemi 50 metrů i více a voda se tak dostane bez problému i do zahrad, kam je přívod komplikovaný," upřesnila Veselá. Termín zavážky je nutné objednat na příslušných provozech VODÁRNY PLZEŇ a.s. e-mailem nebo telefonem.  

Pokud se přesto zákazník rozhodne nevyužít cisternu a bude chtít naplnit bazén přímým napouštěním z vodovodu, musí dodržovat pravidla. "Je nezbytné postup konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku VODÁRNY PLZEŇ a.s., kde získá pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody u něj ani ve veřejném vodovodu. Obecně lze říci, že čas napouštění je nutné volit v nočních hodinách a zároveň platí jednoduché pravidlo rychlosti napouštění asi 10 litrů za minutu, přičemž llze jednoduše vyzkoušet na kbelíku o objemu 10 litrů," uzavřela Veselá.